Ekler kulakçığı İşyeri Bilgileri tablosunda aynı İşyeri/Şube Kodu için birden fazla Faaliyet Kodu girişi yapılamaz.

Yukarıdaki hata mesajı  ile karşılaşıyorsanız. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ekranında, "İşyeri Bilgilerini İşyeri Koduna Göre Birleştirme İşlemi Yapılmasın" seçeneğinin işaretini kaldırdıktan sonra beyannamenizi gönderebilirsiniz.