01.12.01.01 Muhtasar Kart Girişi

Şu tarihte değiştirildi Sun, 04 Apr 2021 şunda: 06:28 PM

1.12.1.1 Muhtasar Kart Girişi;

 

Muhtasar Prim Hizmet beyannamesi oluşturmak için ilk adım olarak Beyannameler> Muhtasar Prim Hizmet> Muhtasar Kart Girişi menüsünden beyannameye yansıtılacak kodlar tek tek seçilerek oluşan kartlar kaydedilmelidir.

Kod alanında ilgili kart kodları seçilir, gerekli bilgileri yazılır ve kaydedilir. Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi, Kart listesinden oluşturulan kodlara Fiş Kes işlemi yapılarak entegre oluşturulacağı gibi, daha önceden fiş girişinden manuel oluşturulan fişlerden de hazırlanabilir.

Açıklama: Kira benzeri kartlar oluşturulurken karta ilişkin açıklama ayrıntılı olarak girilebilir (işyerinin merkez ve şube kira kartları vb)

İşyeri: Eğer bu alanda seçim yapılmazsa personel modülünde açılan tüm işyerleri için toplu olarak Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi hazırlanır.

  • Eğer İşyerleri bazında MUHSGK oluşturulacaksa bu alanda ayrı ayrı işyerleri seçilmeli ve kart bilgileri yine ayrı girilmelidir. 

Belge Türü: Müstahsil Makbuzu, Gider Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu, Fatura, Diğer gibi belge türlerinin Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Ödeme Bildirim formuna otomatik yansıtılabilmesi için seçim yapılan alandır.

Vergi No, Adı, Soyadı, Adresi, TC Kimlik No alanları beyannamenin arka yüzünde gösterilecek olan alanlardır.

Adres No: 041 ve 042 kira kartlarında NÜFUS İDARESİ sayfasından alınması zorunlu olan adres no’sunun yazıldığı alandır. ((https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama)

  • 041 - 022 no'lu kartların dışındaki kartlardaki bilgilerin arka yüzde görünmesi için  kutusunun işaretli olması gerekmektedir.
  • Girilecek olan Brüt tutara göre alt kısımdaki Brüt Tutar, Net Tutar ve Stopaj Tutarı belli olacaktır.
  • Kod seçimi yapılıp bilgiler kaydedildikten sonra Borç ve Alacak kalemlerindeki hesap kodlarının yazılması gerekmektedir. 
  • Kart oluştururken Stopaj Oranı (%) yine aynı ekrandan seçilebilmektedir.

 

  • Kira kartları için Kira Başlangıç Tarihi – Kira Bitiş Tarihi tanımlayabilirsiniz. Bu sayede LUCA’da üst panelde Uyarı-Hatırlatma  butonundan bitiş tarihi yaklaşan kira kartları takip edilebilmektedir.

Yeni kart açmak için Yeni Kart Girişi butonuna basılması gerekmektedir.

Not: Serbest Meslek Defteri Fiş İşlemleri’nde mükelleflerine toplu olarak düzenlediğiniz S.M Makbuzları için MUHSGK’da 022 kodu için ayrıca kart oluşturmanıza gerek bulunmamaktadır. Bu kayıt, LUCA tarafından otomatik olarak Beyanname Ekranına yansıtılmaktadır.

Bu şekilde Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi kodları ile ilgili kartlar tanımlanmış olur ve 011, 012, 013, 014, 015 gibi ücret kodlarına ilişkin olanlar dışındaki bu kartlar, fiş kesme işlemini yapmak üzere Muhtasar Kart Listesine aktarılmış olacaktır.

Önceden Manuel Girilen Fişlerden MUHSGK Hazırlama

MUHSGK Beyannamesi oluşturmak için Bilanço usulü firmalarda, belli başlı kodların Muhtasar Kart Girişi ve Kart Listesinden kart oluştur-fiş kes işlemiyle entegre fişini ve kaydını oluşturmak zorunlu değildir. MUHSGK beyannamesi oluşturulmadan önce fiş girişinden manuel girilmiş fişlerdeki hesap koduna bir tanımlama yapılarak MUHSGK beyannamesine entegre edilmesi sağlanabilmektedir.

Bu yöntem sayesinden kodlar açısından beyannameden fişe değil, fişten beyannameye gidilmesi senaryosunu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlem için; Muhtasar Kart Listesi veya Muhtasar Kayıt Listesi (Beyanname Ekranı) ekranlarının alt kısmında yer alan Hesap Kodu Ent. Tanımlama butonuna basınız.

 

Hesap Kodu Entegrasyon Tanımlama ekranında tanımlama işlemini ekranın sağ alt tarafında bulunan Yeni butonuna basarak gerçekleştiriyoruz.

Açılır pencerede Tür Kodu satırındaki  butona tıklıyoruz.        

Ayrı bir pencerede karşımıza Tür kodları listelenecektir.

Karşımıza ayrı bir pencerede gelen MUHSGK Beyannamesi Tür Kodu listesi içerisinden, beyannameye yansıtacağımız kodu seçiyoruz. Beyannameye otomatik yansıtmak istediğimiz bir kira gideri fişi ise 041, müstahsil makbuzu ise 091, 092 vs. gibi örnekler verilebilir. 

 

Stopaj (%) ilgili Tür koduna göre otomatik olarak gelmektedir. İstenirse elle değiştirilebilir.

Hesap kodu alanına fişlerde kullanılan matrah hesabını yazıyoruz. Cari Hesap Kodu alanına ise hesap koduna yazılmış olan Matrah hesabı ile Cari hesap koduna yazılmış olan hesap kodu aynı fişte, evrakta kullanıldıysa sadece o kayıt beyannameye getirilecektir.

İşyeri seçeneğinden, ödeme tanımınızın yalnızca bir işyeri için yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Belge Türü seçeneğinde ise; MUHSGK Ödeme Bildirimi başlığında evrakların hangi belge türü ile beyannameye getirileceği belirlenmektedir. Tür kodlarına göre ilgili belge türleri otomatik getirilmektedir.


 

               

Örnekte;

Hesap Kodu olarak 153.20.001, Cari Hesap Kodu olarak 320.01.001 tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre; kayıtlı muhasebe fişlerinde 153.20.001 matrah hesabı için, fiş içerisinde matrah satırındaki Ba/Bs kutucuğunda 320.01.001 nolu hesap seçilmişse MUHSGK beyannamesine bu muhasebe fişleri otomatik olarak yansıyacaktır. 

               


Yaptığımız tanıma birebir uyan, matrah hesabı olarak 153.20.001 kullanılmış, cari hesap olarak 320.01.001 işaretlenmiş bu muhasebe fişi, Hesap Kodu Entegrasyon Tanımında 093 Tür Kodu ile ilişkilendirildiğinden, MUHSGK beyannamesinde otomatik olarak oluşturulacaktır. 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesindeki 093 kodu, muhasebe fişindeki matrah tutarı 3.000,00 YTL üzerinden stopajı otomatik hesaplanarak yer almış bulunmaktadır.

Fişte aynı matrah hesap kodunda birden fazla farklı seçilmiş cari hesap kodu bilgisi girildiği durumlarda tanımlamanızı Hesap Kodu Entegrasyon Tanımlama alanından şu şekilde yapabilirsiniz.

Aşağıdaki diğer bir örnekte, tanımlama olarak birden fazla matrah Hesap Kodu kullanılmış ve Cari Hesap Kodu hücrelerinde tanımlama boş bırakılmıştır.  


 

Bu durumda sistem bu hesap kodlarının kullanıldığı fişlerde, Ba/Bs kutucuklarında hangi hesap kodu seçiliyse onu cari hesap kodu olarak algılayıp Ödeme Listesine ve Beyannamenin Arka Yüzüne ilgili carinin bilgilerini getirecektir. Böylece tanımlama yaparken tek bir cari hesaba bağlı kalmadan Luca’nın ilgili carileri de muhasebe fişlerinden getirerek otomatik belirlemesini sağlayabilirsiniz.

Bu alanda ayrıca kebir veya ara hesap tanımlaması yapılabilmektedir. Örneğin 153 Kebir hesap tanımladığınızda 153 hesabın altındaki tüm alt hesaplara işlenmiş olan kayıtlara bakılır ve LUCA tarafından beyannameye otomatik getirilir.

Bahsedilen bu uygulama özellikle Müstahsil Alışları için uygun bir yöntemdir. Müstahsil alışları için kullandığınız bir matrah hesabı var ise yukarıdaki gibi bir tanımlama ile kolaylıkla beyannamenize otomatik getirtebilirsiniz

 butonu ise Hesap Planı Cari Tanımlama ekranında Matrah hesap koduna tanımlamış olduğunuz Cari hesap bilgisinin otomatik olarak gelmesini sağlamaktadır. Bu ekranı hesap kodu hücresindeyken klavyede F10 tuşuna basarak görüntüleyebilir ve bilgileri kaydedebilirsiniz.

  • Bu ekranda tanımlanan cari hesap bilgileri Muhtasar Beyanname Arka Yüzüne otomatik olarak yansıyacaktır.
  • Cari Hesap Tanımlama işlemi için Muhasebe> Hesap Planı İşlemleri> Hesap Planı Cari Tanımlama ekranında ilgili hesabın üstüne çift tıklamanız yeterlidir.                

Hesap Kodu Entegrasyon Tanımlama işlemini tamamladığınızda, tanımladığınız tüm ilgili tür kodlarını ve tanım bilgilerinizi bu ekranda görebilir, sonradan bunların üstünde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Yeni butonuyla tanımlarınızı çoğaltabilirsiniz.

011- 012 No’lu Personel Ücret Kodu Seçimleri

Karşınıza gelen yeni ekranda Tarih kutusundan ay seçimini yapınız ve Sistemden Al butonuna basınız.

Personel Sayısı, Brüt Tutar, Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı, (23) Damga Vergisi ve (21) Asgari Geçim İndirimi Hesabı hanelerine rakamlar, ilgili ayın hesaplanmış bordrolarından otomatik alınarak yerleştirilecektir.

İşyeri kutusunda herhangi bir işyeri seçilmezse Personel modülünde kayıtlı olan tüm işyerlerinizdeki ücretli bilgileri toplanarak, ilgili koda getirilecektir. İşyeri seçeneği, diğer tüm Kart Girişi tanımlarında olduğu gibi; tek bir işyerine ait bilgileri (işyeri bazında beyanname) hazırlamak için kullanılmaktadır.
İşyerlerine göre ayrı ayrı muhtasar beyanname düzenlenecekse bu combo-box açılıp işyerleri seçilir ve ayrı ayrı bilgileri kaydedilir.

Kodu hazırladıktan sonra Kaydet butonuna basınız.

Aynı kodda farklı bir ayın kartını oluşturmak, aynı kodla farklı bir işyeri kartını oluşturmak veya farklı yeni bir kart kodu girişi yapmak için Yeni Kart Girişi butonuna basabilirsiniz.

 

 

013- 015 No’lu Personel Kıdem- İhbar Tazminatı Kodu Seçimleri

Bordroda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplatmak için personelin kartında çıkış tarihi verildikten sonra son aya ilişkin bordrosu mutlaka hesaplanmalıdır. Ardından kıdem ve ihbar tazminatlarının hem bordro hem de MUHSGK beyannamesine yansıtılması için Personel Kartı içerisindeki DİĞER sekmesine gelinmelidir. Buradaki İşlemler açılır kutusundaki Kıdem-İhbar Takibi sekmesinde bunlara ilişkin otomatik hesaplama yapılabilmektedir.

 

Personelin giriş-çıkış tarihi otomatik getirilirken, hesaplamaya esas diğer tüm tutar ve ay/gün bilgileri sistem tarafından otomatik hesaplanacaktır.Sağ altta bulunan Kıdem ve/veya İhbar kutucuğunu işaretleyerek sırasıyla Sistemden Al, Hesapla ve Kaydet butonlarına basılarak kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının bordroya yansıtılması da otomatik olarak gerçekleşmiş olacaktır. 

 

 

Bu işlem sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı tutarları kendiliğinden personel puantaj ekranına eklenmiş ve yeniden bordro hesaplatmaya gerek kalmadan Kıdem Tazminatı ile İhbar Tazminatı ek kazanç kalemlerinde yer almıştır.

MUHSGK Beyannamesinde yeniden Kart Girişi ekranındayken kıdem tazminatını yansıtmak için 013 – Kıdem Tazminatı kodu seçilir, çıkış yapılan ay tercih edildikten sonra Sistemden Al butonuna basılır.
Kıdem tazminatına ilişkin Personel Sayısı, Brüt Tutar ve Damga Vergisi rakamları geldikten sonra Kaydet butonuna basılır.

 

 

İhbar tazminatını da oluşturmak için yeniden Yeni Kart Girişi butonuna basabilirsiniz.   015 – İhbar Tazminatı seçip aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz.

İhbar tazminatına ilişkin Personel Sayısı, Brüt Tutar, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi tutarları gelecektir. Kaydet butonuna basıldığında ihbar tazminatı da MUHSGK beyannamesi için hazırlanmış olacaktır.
  

014 No’lu Huzur Hakkı Kodu Seçimleri

Personel ek kazanç olarak Huzur Hakkı alıyorsa veya personel kaydı olarak kaydedilirken Yönetim Kurulu üyesi gibi Huzur Hakkına ilişkin SSK ve İşsizlik kesilmiyorsa, her iki türlü de sistem tarafından MUHSGK beyannamesine 014 – Huzur Hakkı kodu dahilinde aktarılacaktır.
 

Personel Kartı içerisinde Yönetim Kurulu üyesi gibi Huzur Hakkına ilişkin SSK ve İşsizlik kutucuklarından işaret kaldırılır ve alt kısımda Diğer Bilgiler butonuna basılarak açılan pencerede Huzur Hakkı Ödemeli kutusu işaretlenir.

 

 

Personel, yönetim kurulu üyesi olmamakla birlikte Huzur Hakkı ek kazanç ücreti almakta ise bordosunda puantajına Huzur Hakkı olarak aylık ücret yazılır.

 

 

MUHSGK Beyannamesinde yeniden Kart Girişi ekranındayken huzur hakkına tabi olan veya ek kazanç olarak huzur hakkı ödemesi alan personeli yansıtmak için 014 – Huzur Hakkı kodu seçilir, ardından Sistemden Al butonuna basılır.

Huzur hakkı bordrolarına ilişkin tutarlar gelecektir. Bundan sonra Kaydet butonuna basmak yeterlidir.Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız