Beyanname yapısı geçerli değildir: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-pattern-valid: Value '13513 1283' is not facet-valid with respect to pattern 'd+' for type 'adresNumarasi_type'.. Lütfen Beyanname Düzenleme Programı'nın doğru sürümünü kullandığınızdan emin olunuz


adresNumarasi_type : hatası beyanname içerisinde adres numarası alanlarının boş ya da hatalı doldurulduğunu belirtmektedir. İşyeri ve Kira Kartları gibi adres alanı geçen kısımları kontrol ediniz.