07/2021 Ba-Bs Bildirimlerinde Yenilik VUK 523

Şu tarihte değiştirildi Thu, 12 Aug 2021 şunda: 05:24 PM

523 sıra No.lu VUK Tebliği ile 396 sıra No.lu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapılmış ve 

Temmuz 2021 döneminden itibaren mükelleflerce  verilmesi gereken Ba ve Bs Formlarına 

e-Belgelerin dahil edilmeyeceği ifade edilmiştir.

 

Buna göre, bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya 

kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin 

belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte 

değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 

belgeler bildirimlere dahil edilecektir.

 

Buna göre, bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin 

altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, 

Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim 

bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekecektir .

 

VUK 523 ile yapılan  bu değişikliği Luca MMP’ de bir örnekle açıklayalım:

 

2021/Temmuz dönemi içerisinde A satıcısı tarafından KDV hariç 4800 TL tutarında 

e-Arşiv Fatura düzenlenmiştir.

 


e-Belgeler sisteme girilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus evrak numarasının 

16 karakter olacak şekilde girilmesidir. 

 

 

Yine aynı ay içerisinde A Satıcısı tarafından her biri 150 TL tutarında 2 Adet kağıt ortamda 

fatura düzenlenmiştir.

 


 

Söz konusu mükellefe aynı ay içerisinde,A satıcısınca düzenlenen belge tutarı toplamı

 KDV hariç (4800+150+150)=5100 TL olduğundan,Mükellef ,A satıcısından yaptığı alımlara 

ilişkin olarak 2021/TEMMUZ dönemi Form BA Bildiriminde sadece kağıt ortamında düzenlenen

 2 Adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir. 

 

e-belge       =4800

Kağıt belge =300         Bildirim Yapılacak olan 2 adet belge ve 300 TL olacaktır.

TOPLAM    =5100        

 

 

 

Bu ekranda hem bildirim yapılacak belge sayısı ve tutar, hem de elektronik belge sayısı ve tutar 

ayrı ayrı gösterilmektedir.

 

 
 

ÖRNEK 2:

2021/Eylül dönemi içerisinde B satıcısı tarafından KDV hariç 4000 TL tutarında 

e-belge düzenlenmiştir. 

 

Yine aynı dönemde kâğıt ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 500 TL’dir. 

 

B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.000+500) 4.500 TL olduğundan,

Tebliğde belirtilen haddin altında kalmaktadır. 

 
Bu durumda mükellefin 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet alımları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir. 

 

Form Ba veya Form Bs Beyanname ekranlarında

Hazırla/GiB‘e Gönder butonuna basıldığında sistem otomatik olarak  Beyan edilecek bilgim 

bulunmamaktadır.

                kutucuğunu işaretlemek suretiyle  beyanname gönderimini sağlayacaktırÖRNEK 3:

2021/Ağustos dönemi içerisinde A alıcısına elektronik belge düzenlemek suretiyle KDV hariç 

toplam 50.000 TL’lik satış yapmıştır.

 

Bu durumda mükellefin 2021/Ağustos dönemi Form Bs bildirimini

Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle 

vermesi gerekmektedir.    

 


Hazırla/GiB‘e Gönder butonuna basıldığında sistem otomatik olarak  Beyan edilecek bilgim 

bulunmamaktadır.

kutucuğunu işaretlemek suretiyle  beyanname gönderimini  otomatik olarak sağlayacaktır.

 


Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız