Cevap: Excel Şablonda tarih formatı “01.01.2021” şeklinde olmalıdır. Tarih “1.1.2021” olarak geliyor ise tarih sekmesi boş olarak algılanır Ba-Bs işaretlemesi yapılamaz.