GEÇEN SENE 2.SINIF OLAN FİRMAM BU SENE 1.SINIFA GEÇTİ SABİT KIYMETKARTLARINI NASIL AKTARABİLİRİM?


 

Cevap: Muhasebe – Sabit Kıymet İşlemleri – Sabit Kıymet Aktarımı Excel’de oluşturulan Sabit Kıymet Listesini Luca’ya aktarmak için kullanılır.

Aktarım yapılabilmesi için standart bir şablon bulunmaktadır. Kullanılan Ofis programı diline göre Türkçe ya da İngilizce ayraç seçimi yapıldıktan sonra Şablon indir butonuna kullanılır.

 

 

 

Kod, Ad, Alış Tarihi, Alış Bedeli, Amortisman Yöntemi (Normal: Hızlandırılmış), Amortisman Yılı, Amortisman Yöntemi (Aylık:3 Aylık: Yıllık), Dönem Cari Amortisman Hesap Kodu, Gider Hesap Kodu alanları Excel şablonda zorunlu olarak doldurulması gerekmektedir.

Not: Yüklenen dosya forma Csv. Virgülle Ayrılmış olması gerekmektedir. Örnek Excel Şablonu

 

 

 

Dosya hazırlandıktan sonra Muhasebe-Sabit Kıymet İşlemleri-Sabit Kıymet Aktarım Menüsünden Dosya Seç butonu kullanarak dizinden seçilir ve Yükle butonuna kullanarak Luca sistemine aktarılması sağlanır.