05746-4691 ARGE Bordro Uygulaması

Şu tarihte değiştirildi Thu, 15 Apr 2021 şunda: 08:25 PM

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve İşyeri Ar-Ge Destek ve Tasarım teşvik uygulamaları;

A) 4691 kapsamında Personel kartı bilgileri;

1- Kanun No: “05746 – 04691” Kanun numarası seçilir.

 1. Kanun Detaylar : 
 • “Kapsam Dışı SGK Matrah için 05510 Teşviğinden Faydalan” kutucuk işaretlenir.
 • “SGK İstisnasında 6111 No’lu Kanunu Kullan” SGK işveren sistemi sayfasında çalışan için 6111 kanun teşvik uygulanabilirliği kayıtlı ise kutucuk işaretlenir. Bu durumda Gelir Vergisi teşvik 4691 kapsamında, SGK teşvik 06111 kanun kapsamında uygulanır.  
 1. Diğer Bilgiler : 

2.1.

 • “Ar-Ge Projesi :” 4691 kapsamında kayıtlı Ar-Ge projesi seçilir.(Bkz.Not1)
 • “ARGE Personel Tanımı :”  4691 kanun kapsamında, Muhtasar Prim Hizmet Beyanname ekinde yer alan ve gerekli olan “AR-GE, Tasarım Personeli” ya da “Destek Personeli” tanım seçilir.
 • Muhtasar kartı için 17 veya 20 kodlar seçilmeyecek. Eğer Huzur hakkı ödemeli ise kutucuk işaretlenir. (17 kod 6550 kanun kapsamında işyerleri için seçilir.)

 

 1. SGK İstisna Uyg. :  4691 kapsamında 05746 SGK teşvik uygulanacak ise kutucuk işaretlenmelidir.
 2. Kaydet :  Yeni Kayıt veya güncellemelerin uygulanması için “Kaydet” yapılmalıdır.

Not1:  Ar-Ge Proje kayıtlı değilse, “Diğer Bilgiler” ekranında Ar-Ge Proje tanımları için “buraya” tıklayınız seçimi ile açılan ekranda kayıt oluşturulabilir. Ar-Ge Proje tanımları İşyeri kart detayında Diğer Bilgiler ekranında ayrıca kaydedilebilir.

Not2: İşyeri Ar-Ge SGK teşvik süresi bitmiş veya uygulanmayacaksa; SGK istisna uygula kutucuk işareti kaldırılır.  Bu durumda SGK teşvik “05510” olarak uygulanırken, 05746-04691 kanun seçimi değiştirilmedikçe, 4691 kapsamında Gelir Vergisi teşvik uygulanır.

Not3: 4691 kanun kapsamında 05746 SGK teşviği, İşyerinin SGK borcu yoksa uygulanabilir. Aksi halde SGK tahakkuk onaylama sırasında hata alınır.

B) İşyeri Ar-Ge Destek ve Tasarım Faaliyetleri (85746/95746) Personel Kart Bilgileri;

İşyeri Ar-Ge destek ve Tasarım Faaliyetlerinde Gelir Vergisi tutarında personelin öğrenim durumuna göre %80, %90 ve % 95 teşvik uygulanır.

 1. Kanun No: “85746” % 80 Gelir vergisi teşvik uygulanacak olan personel için seçilir.

“95746” ise % 90 ve % 95 oranında gelir vergisi teşvik uygulanması için seçilmelidir.

1.1.Kanun Detaylar:

- “Kapsam Dışı SGK Matrah için 05510 Teşviğinden Faydalan” kutucuk işaretlenir.

- “SGK İstisnasında 6111 No’lu Kanunu Kullan” SGK işveren sistemi sayfasında çalışan için 6111 kanun teşvik uygulanabilirliği kayıtlı ise kutucuk işaretlenir. Bu durumda Gelir Vergisi teşvik Ar-Ge kapsamında, SGK teşvik 06111 kanun kapsamında uygulanır.

 1. Öğrenim Durumu: Gelir Vergisi tutarında uygulanacak yüzdelik oranda teşvik için seçilmelidir.
 2. SGK İstisna Uyg.:  İşyeri Ar-Ge kapsamında 05746 SGK teşvik uygulanacak ise kutucuk işaretlenmelidir.
 3. Diğer Bilgiler: 4.1.Diğer Bilgiler ekranında,

- Ar-Ge proje seçilmeyecek.

- Ar-Ge personel tanımı seçilir.

- Muhtasar kartı için 17 veya 20 kodlar seçilmeyecek. Eğer Huzur hakkı ödemeli ise kutucuk işaretlenir. (17 kod 6550 kanun kapsamında işyerleri için seçilir.)

 1. Kaydet: Personel kart bilgileri yeni bilgi veya değiştirilen bilgiler sonrasında “Kaydet” yapılmalıdır.
 2. Kaydet butonu sonrasında personel için, öğrenim durumu ve kanun no seçimi ile ilgili olarak uygulanacak teşvik yüzdelik oranda bilgi amaçlı görünür.

Not: “85746”, “95746” ve “05746-04691” kanun numaralarında, Emekli çalışan ve Huzur hakkı çalışanlar için, SGK istisna uygula kutucuğu işaretlenmez ve Kanun detay ekranında “05510” “6111” kanun no kutucuklar yine işaretli olmaması gerekir.

 

Personel è Bordro İşlemleri; 

4691/85746/95746 kanun kapsamında Personel puantaj bilgileri;

 1. Normal Gün, Hafta Tatili, Genel Tatil ve Ücretli İzin gün toplam fiili çalışma günü olarak değerlendirilir.
 2. ARGE – Destek ve Tasarım Faaliyeti yazısı üzerinde mause çift tık ile Ar-Ge-Destek ve Tasarım faaliyetleri Tablosu ekranı açılır.

2.1. ARGE-Destek ve Tasarım Faaliyetleri Tablosu; 4691 kapsamında birden fazla proje kayıtlı ise Ar-ge günü Proje bazında ayrı ayrı günler girilebilir. 85746 ve 95746 kanun seçili personellerde ARGE-Destek ve Tasarım Faaliyet Tablosu ekranında kayıt gerekmez.

 1. Personel kartında 4691/85746/95746 kanun teşvik uygulamaları için Ar-Ge gün sayısı girilmelidir. Bu alanda Ar-Ge günü sayısı, Fiili çalışma gününden fazla olmamasına dikkat edilmelidir.

Örneğin; Ar-Ge çalışan personelin, 10 gün hastalık ve dinlenme izni nedeni ile eksik çalışma günü var ve Fiili çalışma günü 20 gün ise Ar-Ge destek ve Tasarım Faaliyet günü en fazla 20 gün olmalıdır.

 1. Ar-Ge destek ve Tasarım Faaliyet saat bilgisi manuel değiştirilebilir.
 2. Puantaj bilgileri yeni oluşturulmuş ya da değiştirilmiş bilgiler için “Hesapla” yapılmalıdır.Personel è Bordro İşlemleri; 

4691/85746/95746 kanun kapsamında Personel bordro bilgileri;

 1. Ar-Ge Destek ve Tasarım Faaliyet kapsamında SGK Matrahı
 2. Ar-Ge Destek ve Tasarım Faaliyet kapsam dışı SGK Matrahı
 3. Ar-Ge Destek ve Tasarım Faaliyet kapsam dışında % 5 SGK İşveren primi teşvik tutar ve Ar-ge 05746 SGK işveren primi teşvik tutar.
 4. Ar-Ge Destek ve Tasarım Faaliyet kapsamında Gelir vergisi tutar ve Damga vergisi tutar.

Not: Ekran anlatımı, personel kartında “85746”, “95746”, “05746-04691” kanun numaraları seçili personeller için aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel èKazanç Kesinti İşlemleri è Ek Kazanç Ar-Ge Nitelik tanımlamaları

Ek kazançlar ekranında, “ARGE Gelir/Damga Vergisi Nitelik” ve “ARGE SGK Nitelik” sütunlarda seçilerek kaydedilir.

 1. ARGE Gelir/Damga Vergisi Nitelik : (3)
 • “Değil:” İlgili ek kazanç tutarından hesaplanan Gelir/Damga vergisi için,

Ar-Ge kapsam dışında kalır ve teşvik uygulanmaz.

 

 • “Dağılımlı:” İlgili ek kazanç tutarından hesaplanan Gelir/Damga vergisi için, 

Ar-Ge kapsamında Ar-Ge gün sayısına göre, teşvik uygulanır.

 

 • “Tam:”  İlgili ek kazanç tutarından hesaplanan Gelir/Damga vergisi için, 
 • Ar-Ge kapsamında, Ar-Ge gün sayısına bakılmaksızın teşvik tam uygulanır.
 •  
 1. ARGE SGK Nitelik : (3)
 2.          
 • “Değil:” İlgili ek kazanç tutarından hesaplanan SGK işveren primi için,

Ar-Ge kapsam dışında kalır ve 05746 teşvik uygulanmaz.

 

 • “Dağılımlı:” İlgili ek kazanç tutarından hesaplanan SGK işveren primi için, 

Ar-Ge kapsamında Ar-Ge gün sayısına göre, 05746 teşvik uygulanır.

 

 • “Tam:”  İlgili ek kazanç tutarından hesaplanan SGK işveren primi için, 

Ar-Ge kapsamında, Ar-Ge gün sayısına bakılmaksızın 05746 teşvik tam uygulanır.

 

 1. “Kaydet:” Yeni Ek kazançlar veya mevcut ek kazanç güncellemelerin uygulanması için “Kaydet” yapılmalıdır.

Not:  Ek kazanç nitelik seçimleri sadece personel kartında “85746”, “95746” ve “05746-04691” kanun numarası için geçerlidir.

A) 4691 kapsamında Personel kartı bilgilerine göre,
 hesaplanan bordrodan sonra Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Ekran görünümü:

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde tüm bilgilerin eksiksiz olması için,

- İşyeri kartında adres ve iletişim bilgileri eksiksiz ve doğru kayıtlı olması,

- Personel kartında anlatıma uygun kayıt oluşturulması,

- Puantaj bilgilerinde fiili gün, Ar-Ge gün sayısı, kazançlar ve ek kazanç nitelik tanımlarının doğru olması gerekmektedir.

Vergiye Tabi İşlemler;
 Toplam kazanç ve Gelir Vergisi tutar bilgileri görünür.

G.V.K. 4691 Madde kapsamına ilişkim bildirim kısmında;

Birinci alan işyerine ait bilgiler;
 İşyerine ait İl, İlçe, Vergi Dairesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Çalıştırılan İşçi sayısı, SGK İşyeri Sicil numarası ve son olarak işyerinin adresi bilgileri eksiksiz görünmektedir.

ikinci alanda Çalışan personele ait bilgiler;
Ar-Ge tanımı, Çalışan T.C.Kimlik No, Ar-Ge Kazanç, hesaplanan Gelir vergisi, AGİ ve teşvik tutar bilgileri eksiksiz görünmektedir.

SGK Bildirimleri alanında;

4691 kapsamında Ar-Ge destek ve Tasarım Faaliyet günü SGK Matrah 05746,

Ar-Ge Destek ve Tasarım Faaliyet günü dışında SGK Matrahı 05510 olarak görünür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) İşyeri Ar-Ge Destek ve Tasarım Faaliyetleri (85746/95746) Personel Kart Bilgilerine göre;

hesaplanan bordrodan sonra Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Ekran görünümü:

 

 

Vergiye Tabi İşlemler;
 Toplam kazanç ve Gelir Vergisi tutar bilgileri görünür.

Ar-Ge Kapsamında Gelri Vergisi Stopajı teşvikine İlişkin Bildirim kısmında;

Birinci alan işyerine ait bilgiler;
 İşyerine ait İl, İlçe, Vergi Dairesi,   Çalıştırılan İşçi sayısı, SGK İşyeri Sicil numarası ve işyerinin adres bilgileri eksiksiz görünmektedir.

ikinci alanda Çalışan personele ait bilgiler;
Öğrenim durumu, Çalışan T.C.Kimlik No, İşe Başlama Tarihi, Ar-Ge Vergi Matrahı, hesaplanan Gelir vergisi, AGİ, Terkin oranı %, ve Terkin edilecek tutar bilgileri eksiksiz görünmektedir.

SGK Bildirimleri alanında;

4691 kapsamında Ar-Ge destek ve Tasarım Faaliyet günü SGK Matrah 05746,

Ar-Ge Destek ve Tasarım Faaliyet günü dışında SGK Matrahı 05510 olarak görünür.

 

C) 6550 kanun kapsamında Personeller için;

Personel kartında Kanun No seçimi 05746-04691 kanun no seçimi ile ilgili anlatım gibi personel kaydedilecek ek olarak 

 1. Ar-Ge Proje kayıt oluşturulurken 06550 seçilerek proje kodu kaydedilmesi gerekmektedir.
 2. Personel kartında “Diğer Bilgiler” ekranında proje kodu seçimi ve Muhtasar kodu 17 seçilmesi gerekmektedir.
 3. Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi 6550 ekinde hesaplanan bordroya ait işyeri ve çalışan bilgileri oluşacaktır.

 


Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız