02.05 BORDRO İŞLEMLERİ

Şu tarihte değiştirildi Mon, 05 Apr 2021 şunda: 11:26 AM

2.5 BORDRO İŞLEMLERİ

 

Personel – Bordro İşlemleri ekranında, bordro ayları listesinde işyeri ve bölümde kayıtlı, tüm personellerin bordroları hesaplanabilir, silinebilir, puantaj işlemleri yapılabilir ve e bildirge raporu ile SGK Bilgileri kontrol edilebilir.


 

Bordro işlemleri ekranı sağ üst kısımda “İşyeri” ve “bölüm” adı seçilir. Seçilen işyeri ve bölüme göre ekran bilgileri güncellenir.

 • Puantaj Günü, bordrosu hesaplanan personellerin toplam çalışma gün sayılarıdır.
 • İş Günü, Yemek Günü, Fazla Mesai Günü ve Fazla Mesai Saati personele ek kazanç verilirken “Kazanç Kesinti İşlemleri” ekranında yapılan tanımlama bilgileri ile uygulanır.

Kazanç Kesinti İşlemleri” ekranında, yemek ek kazancı için puantaj yemek günü, günlük tutarı Net/brüt olarak tanımlanmışsa, ekranda “Yemek” alanına yemek gün sayısı kaydedilebilir.

“Kazanç Kesinti İşlemleri” ekranında, fazla mesai, puantaj Fazla Mesai katsayı değeri tanımlanmışsa ekranda “F.M. Saat” alanına fazla mesai saati kaydedilebilir.

 • Normal Gün sayısı, “Eksik gün” veya “Rapor” gün sayılarına gün sayıları yazıldığında, Normal gün sayısı, rapor ve eksik gün sayısı kadar azalacaktır.
 • Bu menüde puantaj bilgileri “Puantaj Kaydet” ve “Bordro Hesapla” butonu ile bordro Hesaplatılabilir. Tüm personeller için, aynı puantaj bilgileri ile bordro hesaplanacaktır.
 • Seçili ayın satırında, personelin işe giriş tarihi veya işten çıkış tarihi ilgili ayda kayıtlı ise ekran puantaj bilgileri, personellerin bordrosunda işlem yapmayacaktır. Başka bir deyişle ilgili ayda 30 günden az çalışma günü olan personel için, bu ekran puantaj bilgileri bordrosunda işlem yapmayacaktır.
 • Bordro işlemleri ekranında, yapılan tüm işlemler ayrı işyerleri ve ayrı bölümler seçilerek ayrı ayrı yapılmalıdır. Toplu olarak işyerleri ve bölümler bazında işlem yapılmamaktadır.
 • Sadece e-bildirge ile alınan SGK Bilgileri, ekranda seçilen işyerindeki tüm bölüm personellere ait olacaktır.
 • Özel Dönem olan Müşteri/Şirketler için, ekran sol üstten yıl bilgisi seçimi yapılabilir.

 

Puantaj Kaydet: Bordro İşlemleri ekranında tüm personeller için uygulanacak puantaj bilgileri Puantaj Kaydet butonunu kullanarak kaydedilir.

Bordro Hesapla: İlgili ay satırı Mouse tek tuş ile seçilir, bordro hesapla butonu ile seçilen işyeri ve bölümdeki tüm personellerin kayıtlı puantaj bilgilerine göre bordroları hesaplanacaktır.

Aydan Hesapla: Bordro hesaplanacak ayın puantaj bilgileri, önceden bordro hesaplanmış ayların birisinde kayıtlı puantaj ile aynısı olması için, aydan hesapla butonu ile önceki bir ayın puantaj bilgileri seçilen ayın bordrosunda hesaplanır.

Borç Durumu: İşyerinin SGK borcu varsa bazı kanun teşviklerinden yararlanamaz. Bu durumda, Borç durumu butonu ile açılan ekranda, ilgili ay satırında “SGK Borcu Var” seçilerek kaydedilir.

 

 

 

Borç durumu ekranında, Borcu Var kaydedilen ayda bordroyu silmeden, “Bordro Hesapla” butonu ile yeniden hesaplatılır. Yeniden hesaplanan bordro sonucunda, E-Bildirge/SGK Bilgileri tahakkuk kanun numarası “00000” olacaktır. Personellerin kartında Kanun No bilgisi “05510” yerine “00000” olarak değiştirilmesine gerek duyulmayacaktır. Benzer teşvik kanun numaraları için aynı işlem yapılabilir.

 

 

 

E-Bildirge : İşyerinde bordroların hesaplatıldığı aylarda, E-Bildirge/SGK Bilgilerini kontrol etmek için ekranda görüntüleyebiliriz.
  

E-Bildirge butonu ile açılan “E-Bildirge hazırlama” ekranında, Kanun No, Belge Türü seçimleri yapılır ve Kontrol etmek için “Göster” butonu ile bilgileri E-Bildirge içerik başlığı ile ekrana alınır. 

E-Bildirge Hazırlama ekranında, “Gönder” butonu ile SGK E-Bildirge-V2 sayfasına e-bildirge gönderimi yapılıyordu. 01.07.2020 tarihinde Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte SGK bilgileri gönderimi aktif edildiği için, SGK V2 sayfasında işlem yapılamaz.

E-Bildirge Hazırlama ekranında, “İndir”  butonu ile XML olarak e bildirge, bilgisayara kaydetmek için kullanılır.
 

Personel Kartında, SGK ve İşsizlik kutucukları işaretlenmemiş olan personel adları ve ilgili ayda

Bordrosu hesaplanmamış personel isimleri, “E Bildirge içerik” ekranında yer almaz
 

E-Bildirge Hazırlama ekranında “Göster” butonu ile e bildirge içerik ekrana açılacaktır.

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen, SGK Bilgilerinin kontrolünü, “E-Bildirge içerik” ekran görünümü ile yapılabilir.


 

 

 

 

E-Bildirge içerik ekranında (E-Bildirge/SGK Bilgileri) kontrol edilecek bilgiler nelerdir.

 

(1) İşyeri Bilgileri: İşyerine ait SGK sicil No ve Vergi No bilgisi doğruluğu kontrol edilmelidir. Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi, SGK Tahakkuklarının onaylanması için SGK Sicil Numara bilgisi doğru olmalıdır.

(2) Bordro Bilgileri: E-Bildirge/ SGK Bilgileri için ay ve mahiyet bilgileri görüntülenir. Belge Mahiyeti “Asıl”, “Ek”, “İptal” seçimleri Muhtasar Prim Hizmet Beyanname hazırlama ekranında kontrol edilir.

(3) Özet: Belge Türü, Kanun No, Personel Sayısı, PEK Gün sayısı, Hak Edilen Ücret, Prim İkramiye Toplamı, PEK Kazanç Toplamı, Ay içinde İşe Girenler ve Ay İçinde İşten Ayrılanlar.

(4) Sigortalılar: Bu alanda, Kanun No bilgisine göre ayrım yapılan personeller listelenir. Listelenen Personellerde; 

 • Ad Soyadı, personel adı ve soyadı, SGK’da kayıtlı adı ve soyadı ile aynı olmalıdır.
 • T.C. Kimlik No, personele ait T.C. Kimlik Numarası 11 hane ve doğru olmalıdır. T.C. Kimlik No bilgisi eksik ya da boş olamaz.
 • Sicil No, Personel kartında, “Diğer Bilgiler” ekranında kayıtlı ve 13 haneli SGK Sicil No bilgisi doğru olmalıdır. Zorunlu bilgi olmaması nedeni ile boş bırakılabilir. 
 • Ücretli İzin Gün ve Ücretli izin Matrah, alanında bilgi kontrol edilmelidir. 
 • Gün, PEK gün olarak bilinen, çalışma günü, 
 • Hak Edilen Ücret, Kazanç bilgisi,
 • Prim İkramiye, Personel Kazanç kesinti işlemleri ekranında tanımlı, ek kazançların Niteliği “Diğer” olarak kayıtlı ise, ek kazanç tutarları Prim İkramiye olarak görünür.
 • Prime Esas Kazanç, Hak edilen ücret ve Prim İkramiye niteliğindeki kazançların toplam tutarıdır.

 

 

 

“Eksik Gün Nedeni”, “Eksik Gün Sayısı”, “İşten Çıkış Nedeni”, “Meslek Kodu”, 

“Giriş Gün”,Çıkış Gün”, “İlk Soyadı” alanlarında bilgilerin kontrol edilmelidir.

İstirahat süresinde çalışılmamış, bu kısımda raporlu/istirahat bilgisi onaylanmış personel için, PEK günüde tam gün bildirilmeyecekse işaretlenir.

 

Bordro İşlemleri ekranı;

Vergi Mahsup: 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin bazılarının oranları değişmiştir. 50.000 – 76.200 dilim aralığında farklılık oluşmaktadır. Kanunun yürürlük tarihi 01.08.2010 fakat tarife 01.01.2010 tarihinden geçerli olduğu için Temmuz-2010 ayı dahil olmak üzere ücret ödemelerinden kesilen gelir vergisinde fark oluşabileceği için, bu farkların tespit edilip muhtasar beyannamede bildirim için işlem kontrol edildiği ekran açılır. Fakat işlem 2010 yılında uygulandığı için artık güncel değildir.

 

Bordro İşlemleri Ekranında, “Puantaj” butonu ile açılan ekranda “Takvimli” ve “CSV” başlığında iki puantaj ekranında anlatılabilir.

 

Puantaj: Butonu ile Takvimli Puantaj İşlemleri ekranı açılır. Takvimli Puantaj İşlemleri ekranında;

 

 1. “Takvimli” başlık seçimi ile seçilen ay günlerine göre puantaj, personellerin tümünde kaydedilir. Ayrıca “Ek Kazanç” butonu ile açılan ekranda tüm personellerde geçerli olacak ek kazanç kayıtları da puantaj bilgilerine aktarılır.

 

 

 1. “CSV” başlığı ile CSV Puantaj İşlemleri ekranı açılır. Bu ekranda, csv şablon indirme ve bilgilerin kaydedildiği csv şablon dosyası ile puantaj bilgileri yüklenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Takvimli Puantaj İşlemleri ekranı anlatımı;

 

İlk 4 satırda Şirket, İşyeri, Bölüm, Ay/ Yıl bilgileri hazır bilgi olarak ekranda görülür.
Hafta Tatili Seç, satırında sık kullanılan “Cumartesi-Pazar” veya “Pazar” hafta tatili seçimi yapılır.

Takvimli Puantaj, satırında yeni takvim bilgisi “Kaydet” butonuna ile bilgileri tüm personellere uygulanacak puantaj olarak kayıt oluşturulur.
 

“Takvimli” puantaj ekranında ayrıca “Ek Kazanç” butonu ile ek kazanç bilgi giriş ekranı açılır.

Ek kazançlar ekranında, yazılan saat, gün ve tutarlar “Tamam” butonu ile tüm personellerin puantaj kaydı aynı ek kazanç bilgileri ile kaydedilmiş olur.

 1. CSV Puantaj İşlemleri ekranı anlatımı;

 

CSV Puantaj İşlemleri ekranında, İlk 4 satırda Şirket, İşyeri, Bölüm, Ay/ Yıl bilgileri hazır bilgi olarak ekranda görülür.

 

 

 

 

 

 “Ek Kazançlı Puantaj Dosyası İndir (XLS)” butonu ile ekran görünümümde olduğu gibi işyerinde kayıtlı personellerin, ADI SOYADI, T.C. KİMLİK NO, GİRİŞ TARİHİ, ÇIKIŞ TARİHİ bilgileri, Excel dosyasında görünür. 

 

Personel adı karşısında, Puantaj Listesinde, takvim günlerinde, N = Normal Çalışma Günü, T= Resmî Tatil, H = Hafta Tatili anlatımları rapor üst kısımda kodlanmış bilgilere göre ay günleri hücrelerinde puantaja uygun değerler seçilir. (Ekran görünümü, Ekim/2020 ay bilgilerine göredir.) 

Sağda ek kazanç adlarında, Fazla Mesai saat, Gece Mesai Saat, Tatil Mesai Gün, Yol gün, Yemek Gün, Aile Yardım Net Tutar, Çocuk Yardım Net Tutar bilgileri Excel dosyasında doldurulur kaydedilir. Kaydedilen Excel dosya, CSV Puantaj İşlemleri ekranında “Ek Kazançlı Puantaj Dosyası Yükle (XLS)” butonu ile yüklenir ve “Kaydet” butonu ile ek kazanç bilgileri ile puantaj kaydedilir. Kaydetmeden önce “Sil” butonu ile yüklenmiş bilgi silinir.

Bordro İşlemleri ekranında, “Puantaj” butonu ile (2) CSV Puantaj İşlemleri ekranında, “Puantaj dosyası indir (XLS)”- “Puantaj Dosyası Yükle (XLS)”, 

“Puantaj dosyası indir (CSV)- Puantaj Dosyası Yükle (CSV)” butonları ile anlatım, Ek Kazançlı Puantaj Dosyası şablon oluşturma ve yükleme işlem anlatımı ile aynıdır.  “Fazla Mesai”, “Yol”, “Yemek” gibi ek kazanç tanımları olmadan sadece gün değerleri ile puantaj kaydedilir.
Bordroları Sil: İşyeri ve bölüme ait satırda seçili ayda hesaplanmış bordroların tümünün silinmesi için kullanılır. Bordro İşlemleri ekranında “Bordroları Sil” işlem anlatımı;

   

Bordroları hesaplanmış ayda, eğer personel kartında, bordro hesaplamaya etki edecek bir güncelleme yapılmışsa (ücret, nevi, AGİ durum vs.), güncellemenin etkili olması için “Bordroları Sil” butonuna ile açılan bilgi ekranında, “Puantajları Sil” yapılmalıdır. Değişiklikler puantaj silinerek, bordro yeniden hesaplatıldığında uygulanır.

Eğer Personeller için Takvimli Puantaj kayıtlı ise “Takvimleri Sil” butonu ile tüm personellerin takvimli puantaj kayıtları silinecektir.

“Puantajları Sil” butonu ile işlem yapılmadan “Bordroları Sil” işlemi yapılırsa, personellerin kart detayında kaydedilen güncellemenin etkisi, hesaplatılan ayın bordrosunda yansıtmayacaktır.

Puantaj Kaydet: Bordro işlemleri ekranında, ilgili ay satırda seçili iken, ekranda girilmiş puantaj bilgileri tüm personellerde uygulanması için kaydedilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordro İşlemleri ekranında,Bordro hesaplatılacak ay satırında, mause çift tık tuşlanırsa,   ilgili ayda bordrosu hesaplatılan ya da hesaplatılacak personeller listelenecektir.

 

Bordrosu hesaplatılan veya hesaplatılacak olan personeller Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No bilgileri ile listelendiği bu ekranda;

Kayıtlı bir personelin adı burada listede görünmüyorsa, 

 • Personel kartında “Bordro Hesapla” kutucuğunun işareti kaldırılmış olarak kaydedilmiştir.
 • Personel işe giriş tarihi ya da çıkış tarihi hatalıdır
 • Personel yanlış işyeri ya da yanlış bölüme kaydedilmiştir.

İhtimalleri ile personel kartı bilgileri kontrol edilmelidir.

Personellerin satırlarında başta kutucuklar görülür. Bu kutucuklar üstter yer alan    butonu ile “Hiçbiri, Tümü, Çevir, Bordrosu olanlar, Bordrosu olmayanlar” biri seçilebilir.
Bordro ayıda Personel listesi ekranında;

“Bordroları Sil” butonu ile satırda seçilen bir yada birden fazla personelin hesaplatılmış bordrolarını  


Satır başında yer alan kutucuk işaretlenmiş personeller için “Bordroları Sil”, “Puantajları Sil”, “Kapat” butonları ile açılan pencerede, yapılacak işlem adı ile ilgili buton tıklanır.

Personellerin her biri için her satırın sonunda, “Bordro Sil” ve “Bordro Hesapla” butonlarına ayrıca yer verilmiştir. 


“Bordro İşlemleri” butonu ile bir önceki bordro işlemleri ekranına dönülür.

 

 “Takvimli Puantaj” Puantajı aynı olan personellerin satır işaretleyip, Takvimli puantaj butonu ile açılan TAKVİMLİ PUANTAJ İŞLEMLERİ ekranda puantaj bilgileri girilir ve “Kaydet” butonu ile puantaj oluşturulur.

 

Ekranda 5 adet personel seçili ve Ay / Yıl bilgileri görünen satırların devamında,

“Hafta Tatili Seç” satırında “Pazar” ya da diğer günlerde seçilebilir. Ay günleri altında yer alan hücre Mouse ile seçilirse mavi renk olur. Burada Mouse ile birden fazla ay günü altında hücre seçilebilir. Ayın günlerinde, tek harf ile kodlandırılmış renkli puantaj değerleri seçilir. Ay günlerinde puantaj değerleri “Kaydet” butonu ile puantaj oluşturulur.
örnek ekran görünümünde, ayın 18., 19., 20.,21. Gün hücreleri Mouse tek tuş ile seçildi ve mavi renk oldu. Ekran puantaj değerleri olan alanda, Yıllık İzin için yeşil renkte “S” harfi ile kodlanmış kutucuk Mouse ile tek tuş ile mavi olan ay günlerinde “S” harfi oldu.   

Aynı ekranda ayın 1.,8.,15.,22,29. günleri “H” Hafta Tatili seçimine göre otomatik oluştu.

Son olarak, “E” Eksik gün, ayda 9 gün seçimi sonrasında “Eksik Gün Nedeni” satırı 06 Kısmi istihdam seçildi. “Kaydet” butonu ile seçili personellerden birisi için puantaj görünümü bu şekildedir.
  

Seçilenlerin Puantajı;

Bordro İşlemleri, Bordro ayındaki Personel Listesi ekranında, “Seçilenlerin Puantajı” butonu ile satır başında kutucuğu işaretlenmiş personeller için ortak puantaj kaydedilmesi sağlanır.


1.EkranBordro ayında personel Listesi ekranında, 4 personel işaretlendi.

2.Ekran, Seçilenlerin Puantajı bilgi girişi ekranında, ortak puantaj bilgileri girildi.

3.Ekran, “Kısaltmalar” ekranında, Puantaj ekranında kullanılan kısaltmalar hakkında bilgi içerir.

  
 

Seçilenlerin puantajı ekranında, ortak puantaj için diğer kazançlar girilir ve  “Hesapla” butonu ile puantaj bilgileri kaydedilir.  Ekranda “İptal” butonu ile bordro ayındaki personellerin listesi ekranı açılır.


Seçilenlerin Puantajı ekranı, sol üst kısımda “Puantaj” satırı, kayıtlı Takvimli Puantaj seçilebilir ve diğer kazançlar girilerek takvimli puantaj seçimi ile kayıt oluşturulabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bordro Hesapla”;

Bordro ayındaki personel listesi ekranı “Bordro Hesapla” butonu ile seçilen personellerin bordrosu hesaplanır. Önceden hesaplatılmış bordrolar için yeniden hesaplatıldığında, puantaj bilgileri korunur.

 

Bordro hesaplan personellere ait kazanç, yasal kesintiler ve matrah bilgileri satırlarda görülür.

 

Tek Personele ait puantaj işlemleri;

Tek Personel için puantaj oluşturma, puantaj görüntüleme, puantaj bilgilerinde güncelleme yapılabilir ve bordro özet bilgileri kontrol edilebilir.
 

Bunun için;

Bordro ayında, personel listesi ekranında bir personel adı satırında mause çift tık tuşlanır. Personelin bordrosu hesaplanmışsa karşımıza bordro özet ekranı açılır. Bordrosu hesaplanmamışsa puantaj ekranı açılır. 

 

Ayrıca Listede seçilen personel için ekran sağ üst kısımda “Özet” ve “Puantaj” butonları ile özet ve puantaj ekranlarında geçiş yapılabilir.

 

Tek Personele ait puantajı sol üst köşede, Bordro dönemi ve personelin Adı Soyadı yanında T.C.Kimlik No Bilgileri görünür. 


Normal Kazançlar; Bu kısımda çalışma günleri ve eksik gün bilgileri belirtilir.

Normal Gün, Hafta Tatili, Genel Tatil, Ücretli İzin, satırlarında gün sayıları girildiğinde, yan satırlarda saat değeri ve ücret tutarları görünür. Tutarlar personel kartında tanımlı ücret bilgileri ile oluşur ve “Net” tanımlı ise “N”, “Brüt” tanımlı ise “B” olarak görünür.

Rapor: İlgili ayda Hastalık ve Dinlenme izni diğer bir deyişle e vizite işlemlerinde onaylanmış, raporlu gün değeri yazılır.

Eksik Gün/Saat: Personelin işe gelmediği gün sayısı yazılır. Normal gün sayısı eksik gün sayısı kadar eksik yazıldığında, eksik gün sayısı oluşur.

Personel kartında ücret nevi “saat” tanımlı olan personel için eksik “saat” bilgisi ayrıca yazılabilir. Eksik gün sayısında buçuklu gün eksik gün girişi yapılabilir. Ancak SGK bilgilerinde eksik gün sayısı tam gün olarak değerlendirilir.

Eksik Gün Nedeni: Eksik gün sayısı girilmişse, SGK Eksik gün nedenleri açılır listede yer alan uygun eksik gün nedeni seçilir.

Örneğin: Ayın bordrosunda, SGK gün bilgisi puantaj ekranı satırında 30 gün olarak görünen personel puantaj ekranında;

Personel, 3 gün ücretsiz izinli + 14 gün raporlu toplam eksik gün sayısı = 17 gün olsun.

İlgili bordro ayında ay günü sayısı 31 gün olsun 

Normal Gün = Ay Günü – Eksik gün sayısı = 31 – 17 = 14 gün 

Normal Gün 30 yerinde elle 14 yazıldığında, eksik gün satırında 17 sayısı görünür. Eksik Gün Nedeni 12 Birden fazla seçilerek, “Hesapla” butonu ile puantaj işlemi tamamlanır.

 

Vergi İstisna: Bu kısımda, Gelir Vergisinden istisna edilecek tutarlar belirtilir.

Bireysel Emeklilik: Güncel hesaplamalarda bu alanda girilen tutar için vergi istisna hesaplatılmaz. Bilgi amaçlı personelin kendi ödediği Bireysel emeklilik prim tutarı yazılır.

Özel Sig.Primi: Bu satırda personelin kendi ödediği özel sigorta aylık prim tutarı yazılır. Bordro hesaplanmasında, Yasal tanımlarla belirlenen istisna sınırında aylık gelir vergisi matrahından özel sigorta prim tutarı düşülür.

Diğer İstisnalar: Bu satırda bordro aylık gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar yazılır.

Kesintiler: Personel bordro net tutarından, yapılacak kesinti tutarları belirtilir. 

PersonelèKazanç/Kesinti İşlemlerièKesintiler ekranında tanımlı kesinti adları bu alanda yer alır.
Ayrıca Personel kartında, “DİĞER” ekranında, İşlem tanımlarında, kesinti adlarında aylık kesinti tutarları kaydedilebilir.

Avans, İcra, Sendika, Nafaka, Oto.Kat.BES vb. kesinti adları satırında tutarlar manuel girilebilir.

 

Diğer Kazançlar: PersonelèKazanç/Kesinti İşlemlerièEk kazançlar ekranında kayıtlı ek kazanç adları ile ve yeni tanımlanacak ek kazanç adları bu alanda yer alır.
 Puantaj ekranında ek kazanç bilgileri için, tutarlar gün, saat ve aylık olarak manuel yazılabilir.

Ek kazançlar alanında görülen “Özel Sigorta” ve “Hayat Sigortası” prim tutarı, işveren tarafından ödeniyorsa bu satırda yazılır. 

 

Personel tarafından ödenen özel sigorta, hayat sigortası prim tutarları, “Vergi istisna” alanına yazılır. 

 

Personel puantajı ek kazanç bilgilerinde, tutarlar manuel yazılabilir, bordo hesaplatıldıktan sonra yeni ek kazanç bilgileri de eklenebilir. Hatalı ek kazanç tutarı silinebilir. Ek kazanç işlemlerinde yapılan işlemlerin sonunda “Hesapla” butonu ile bordro yeniden hesaplatılır. 


 

 

 


Tek Personel Puantaj bilgileri ekranında “Hesapla” butonu ile ile hesaplanan bordro özet görünümü gelir.

 

“ÖZET” ekranında, Bordro toplam kazanç tutarları, kesinti tutarları kontrol edilebilir. Sağ üstte “PUANTAJ” başlığı veya ekranın altında “Puantaj Ekranı” butonu ile puantaj ekranında geçilir.

               

Tek personel “PUANTAJ” ve “ÖZET” ekranında;
 “Personel Bilgisi butonu ile personel kart bilgileri ekranına geçilir. Personel kart bilgileri ekran altında Bordro-Ay adı ile tekrar özet ve puantaj ekranına dönülür.

 

“Bordro Sil”, “Puantaj Sil” butonları aktif kullanılabilir. 

“ ” butonları ile önceki personel puantaj ekranı, sonraki personel puantaj ekranı geçişleri yapılır.

“Liste” butonu ile Bordro ayında personel listesi ekranı açılır.

“Yeni” butonu ile ikinci bordro hesaplanabilir. “ÖZET” ekran görünümde yeni ikinci puantaj ekranı açılır. İkinci bordro hesaplatılması istenirse “Puantaj 2” ekranı ile ikinci bordo hesaplatılır. 

 

 

 

 

 

Tek Personel Puantaj ekranında, “Takvimli Puantaj” butonu ile 

 

Tek personel puantaj ekranında Takvimli Puantaj personel adı ile oluşur. Ay günlerinde harflerle kodlanmış bilgilere göre takvimli puantaj kaydedilir.

Tek personel için takvimli puantaj ekranında, “S” “Yıllık İzin”, “R” “Raporlu” gün bilgileri ay günlerinde seçilerek puantaj kaydedildiğinde, Personel kartı “DİĞER” başlığında izin işlemlerinde kayıt oluşacaktır.

Takvimli puantaj “R” Raporlu, “E” eksik gün bilgileri ay günlerinde belirtilmişse, “Eksik Gün Nedeni” seçilmelidir.
 

Personel için hatalı kaydedilmiş takvimli Puantaj bilgilerinin, düzeltilmesi için bu ekranda yeniden kaydedilir.
 

Hatalı kaydedilen Takvimli Puantaj kayıtlarının silinmesi, “Liste” butonu ile bordro ayında personel listesi ekranından yapılır. Bordro ayında personel listesi ekranında, bir personel veya birden fazla personel seçilerek “Bordroları Sil” butonu ile açılan pencereden “Takvimleri Sil” işlemi ile yapılır.

 

 

 

Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız