02.02.01 Personel Kartı Girişi

Şu tarihte değiştirildi Mon, 05 Apr 2021 şunda: 12:05 PM

“Personel” modül başlığı altında, “Personel İşlemleri” yanında Personel Kartı Girişi seçiyoruz. Personel Kartı Girişi ekran görünümünde yer alan bilgi girişleri tamamlanır ve “KAYDET” butonu ile kayıt oluşturuyoruz. Önceden kayedilen personelin kartında, eksik bilgi veya  bilgi değişiklikleri varsa, aynı ekranda yeni bilgileri yazıyor ve “KAYDET” butonu ile kaydediyoruz.


 

Personel kart giriş ekranında, ilk T.C. kimlik No bilgisi yazıyoruz. T.C. Kimlik Numarası yazıldıktan sonra “Sorgula” butonu ile Personel Adı soyadı bilgileri oluşur. T.C. Kimlik Numarası sorgulama ile adı soyadı bilgileri oluşmayan personeller için bilgileri manuel giriyoruz. 

Personel Kartında zorunlu bilgi olarak, Adı, Soyadı, İşe Giriş Tarihi ve Ücret bilgilerinden birisi boş bırakılır ise kayıt oluşturamayız.

Personel kartında, personel ilk kayıt oluşturulduğunda, aşağıda ekran görünümdeki gibi mesaj gelir ve Tamam butonu ile Kayıt oluşturuyoruz.
 

 

Personel Kart Girişi bilgi girilecek alanlar;

T.C. Kimlik No: T.C. Kimlik Numarası 11 hane olarak yazılır. *

Doğum Tarihi: Personel doğum tarihi yazılır. *

Ad: Personel adı yazılır. *

Soyadı: Personel soyadı yazılır. Soyadı değişikliği olan personel için, SGK kayıtlarında görülen soyadı bilgisi güncel olmasına dikkat ediyoruz. *

Cinsiyet: Cinsiyeti yazılır.

İlk Soyadı: Personelin ilk soyadı, soyadı alanında yazılmalıdır.

Ünvanı : Personelin ünvanı veya görevi bilgisi yazılır.

Öğrenim Durumu: Son mezuniyet bilgisi girilmelidir.

 • Öğrenim durumuna göre uygulanan teşvik hesaplamaları için zorunludur. 

İşyeri: Personel için işyeri seçilir. Birden fazla işyeri kayıtlı ise doğru işyeri adı seçilmesine dikkat ediyoruz.

Bölümü: İşyerinde bölüm seçilir. İşyeri kartında birden fazla bölüm kayıtlı ise doğru bölüm seçilmesine dikkat ediyoruz. İşyerinde bölüm oluşturulmamış ise bölüm * işareti ile kaydedilir.

Mezuniyet Bölümü: Personel mezun olduğu bölüm bilgisi yazılır.

Meslek Kodu: Meslek kodu satırında  butonu ile SGK kayıtlarında yer alan Meslek kodları listelenir.Meslek kodları listesi arama satırında, Meslek kod yazılır ya da Meslek adı yakın kelime ile aram yapılabilir.Listede meslek kodu satırı Mouse çift tık ile seçilir. *

Meslek Kodu seçimi ekran görünümü

Meslek Kodu Bilgisi, SGK İşe Giriş Bildirge, İşten Ayrılış Bildirge ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi vb. raporlar için, Meslek Kodu bilgisi doğru seçilmesine dikkat ediyoruz.

Personel kartı bilgi girişi için anlatıma devam ediyoruz.

Sigorta Kodu: Sigorta kodu seçimi açılır listeden doğru olan kod seçilir.
Sigorta Kodu açılır liste ekran görünümü


 

 

 

2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu: Bu bilgiyi açılır liste ile seçiyoruz.

2821 SK gereğince belirlenen sigortalının görev kodu ekran görünümü.

 

Giriş / Çıkış Bilgileri

Giriş Tarihi: Personelin SGK işe giriş tarihini yazıyoruz. *

 • Personel işe giriş tarihi, SGK işe Giriş Bildirge doğru tarih bilgisi ile gönderimi için doğru olmasına dikkat ediyoruz.
 • Personel İşe Giriş Tarihi, eski işe giriş tarihi de yazıp kayıt edebiliriz.

Geçmiş Gelir Vergisi Matrahı: Personelin, Cari yılda Toplam Gelir vergisi Matrahı tutarı yazılır. Cari yılda önceki aylarda çalışmamış olan personel için Geçmiş Gelir Vergisi Matrahı boş bırakılabilir.
Geçmiş GV Matrahı Kullan: Geçmiş Gelir Vergisi kullan işaretlendiğinde;

 • Personel işe giriş Tarihi cari yıl ise, bordro hesaplamalarında Geçmiş Gelir Vergisi Matrah tutarı hesaplamaya dahil edilir.
 • Personel işe giriş Tarihi cari yıl değil ise, bordro hesaplamalarında Geçmiş Gelir Vergisi Matrah tutarı hesaplamaya dahil edilmez.

Çıkış Tarihi: Çıkış tarihi yazıyoruz. Personel İşten ayrıldığı tarihi, SGK işten ayrılış Bildirgesi onaylama için, tarihin doğru olmasına dikkat ediyoruz.
SGK Çıkış Nedeni: SGK Çıkış Nedeni satırında açılan listede, SGK Çıkış nedenini seçiyoruz.
SGK Çıkış Nedeni açılır liste ekran görünümü.

 

İŞKUR Çıkış Nedeni: İşten ayrılan personel İŞKUR çıkış nedeni satırda açılır listeden seçiyoruz.
İŞKUR Çıkış Nedeni açılır liste ekran görünümü.

 • Çıkış tarihi, SGK Çıkış Nedeni, İŞKUR Çıkış Nedeni bilgileri personel kartında İşten ayrılan personel için doğru seçilerek kaydedilmesine dikkat ediyoruz.
 • İşten ayrılan personelin kartında kayıtlı bu bilgiler, İşten ayrılış Bildirgesi, raporlar ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi, SGK Bilgileri kısmında yer alır.

 

Personel kartı bilgi girişi için anlatıma devam ediyoruz.

Vergi Kimlik No: Personel vergi kimlik No bilgisi yazılır. Eğer bilinmiyorsa ise boş bırakılabiliriz.

SGK Grup: SGK Grup satırında açılır liste yardımı ile grup bilgilerini göre listeden seçiyoruz.
 
SGK Grup açılır liste ekran görünümü.

 • SGK Grup, Bordro hesaplamalarında doğru hesaplama için, doğru grup kodu seçimine dikkat ediyoruz.
   örn; Emekli Personel kayıtlarında SGK grup, “02 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” seçimi yapıyoruz.

 

 

İstihdam Durumu: Bilgisi satırında açılı listede doğru bilgi seçimi yapıyoruz.
İstihdam Durumu açılır liste ekran görünümü.

Asgari Ücret: Asgari ücret satır kutucuk işaretlenerek kayıt yapıyoruz. İşaretlenmesi ile asgari ücret cari yıl için belirlenen tutar üzerinden bordro hesaplıyoruz.

 • Personelin kartında Asgari Ücret kutucuğu işaretli iken kayıt edilirse hesaplanan bordro bilgileri, Muhtasar Prim hizmet beyannamesinde 011 kodu ile oluşur.

   

Ücret: Asgari ücret işaretli ise kaldırılır ve farklı ücret tutar olarak yazılır.
Nevi: Asgari Ücret işaretli veya Ücreti alanında yazılan tutarın, Ay, Gün, Saat olarak bordroda hesaplanacağını seçiyoruz.
Net / Brüt: Ücret olarak yazılan tutarın Net tutar mı yoksa Brüt Tutar mı olacağını seçiyoruz.

 

SGK Grup: Aşağıda açılır liste ile ekran görünümünde yer alan doğru SGK grup kodu seçiyoruz.

SGK Grup kodu hatalı seçilmemelidir. SGK Grup kodu default 01 seçili görüyoruz. Eğer Personel, Emekli çalışan ise mutlaka açılır listede yer alan, “02 Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” seçiyoruz.
ve benzeri, farklı SGK grup kodu varsa, açılır listede yer alan kod seçimi ile doğru yapıyoruz.
SGK Grup bilgisi, bordro hesaplanması, SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK İşten Ayrılış Bildirgesi, raporlar ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi SGK bilgilerinde yer verilmektedir.

Bordro hesaplamada yer alan yasal kesinti adı karşısında kutucuklar yer alır.
SGK: Kutucuk işaretli ise, SGK primleri bordroda hesaplanır. 
 İşsizlik: 
Kutucuk işaretli ise, İşsizlik primleri bordroda hesaplanır.
Gelir: Kutucuk işaretli ise, Gelir Vergi kesintisi bordroda hesaplanır.
Damga: Kutucuk işaretli ise, Damga Vergisi bordroda hesaplanır.

Bordro Hesapla: Kutucuk işaretli ise, bordro hesaplama ekranında personelin adı görünür.

Kanun No: Kanun numarası ilk ekranda default “00000” olarak geliyorBordro hesaplamalarında uygulanan teşvikler için kanun numarası, açılır listeden seçiyoruz.
 Eğer hiçbir teşvikten yararlanılmıyorsa, Kanun No “00000” olarak kaydediyoruz.

Eski Hükümlü: Eski hükümlü olan çalışanlar için kutucuk işaretliyoruz.

Gelir Ver. Yöntemi: Gelir Vergisi Yöntemi için iki seçenek yer almaktadır. Artan oranlı seçildiğinde vergi dilimlerine göre bordro hesaplamalarında yasal vergi dilimleri oranında Gelir Vergisi kesintisi hesaplanır.
Gelir Vergisi Yöntemi sabit oranlı seçildiğinde, yanında açılan ikinci hücrede yüzdelik bazda oran girilir.
Sakatlık İnd. Uyg.: Sakatlık İndirimi Uygulansın satırında üç bilgi yer almaktadır. Personelin, kendisi ya da çocuğu için Bordrosunda engelli indirimi uygulanması için, Engellilik derecesi, Engellilik oranı Yüzdelik oranı yazıp kutucuğu işaretliyoruz.


Adres Bilgileri: Personelin adres bilgilerinin kaydedileceği alandır. Bu bilgiler zorunlu olmadığı için boş bırakılabilir.
 Raporlarda Adres bilgileri yazılırsa yer alacaktır.

Kanun no: Bordo hesaplamalarında uygulanacak teşvikler için güncel kanun no bilgisi seçilir. Personel kanun no seçimi SGK işveren Sistemi sayfasında, potansiyel teşvik sorgulama, teşvikten yararlanılacak personel tanımlama gibi işlemlerin tamamlanması, kontrol edilmesi önerilir.
örneğin; 17103- 27103- 37103 seçimi ile ekran görünümündeki gibi Kanun detaylar penceresi açılır.

SGK İşveren Teşvik Sistemi sayfasında, Teşvik tanımı bilgileri ile, Personel kartı Kanun No: “17103”- “27103”- “37103” seçimi ile açılan Kanun Detaylarında, (Kanun No: 27103 yanında  butonu ile açıyoruz), Teşvik süresi ile ilgili tarih bilgileri yanında teşvik süresi uygulanacak ay sayısını ve Önceki Yıl Ortalama Personel Sayısı bilgilerini giriyoruz. Son olarak SGK istisnasında 6111 No’lu Kanunu Kullan kutucuğunu işaretlemiyoruz. Kanun detaylar penceresinde kayıtlı Bilgilerin SGK işveren Sistemi sayfasındaki bilgilerle aynı olması kontrol ediyoruz.

Kayıtlı bilgilere göre, Bordrolarda, Kanun detaylar ekranında geçerli tarihlerde teşvik uygulanacaktır. Geçerli tarihlerde, ortalama personel sayısında eksilme olursa bu kanun teşvikleri bordrolarda uygulanmayacaktır.

Kanun No seçimi ile ilgili örneğin;

Kanun No: 95746” seçimi ile ekran görünümündeki gibi Kanun detaylar penceresi açılır.

Personel kartında, Öğrenim Durumu bilgisi kontrol ediyoruz. Personelin Öğrenim durumuna göre;
Ar-Ge Gelir Vergisi % 80 oranında teşvikten yaralanır, Kanun no : 85746 seçiyoruz.
Ar-Ge Gelir Vergisi % 90 ve % 95 oranında teşvikten yaralanır, Kanun no : 95746 seçiyoruz.
1 rakamı ile işaretlenmiş Kanun Detaylar penceresinde yer alan;
Kapsam Dışı SGK 05510 teşvikinden Faydalan kutucuğu işaretli,
İşveren AR-GE teşvikinden Faydalan kutucuğu işaretli,
 SGK istisnasında 6111 No’lu Kanunu Kullan işaretsiz olduğunu görüyoruz. Personelin, SGK işveren teşvik tanımında 6111 teşvikinden faydalanacak ise kutucuk işaretlenir. Bu durumda Bordro SGK teşvik için Kanun No: 6111, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviki için 05746 uygulanır.

Ar-ge Teşviki bordroda hesaplandığında, 05746 %50 işveren teşviki ve SGK tahakkuk bilgilerinde görülen 05510 S.K. teşvik uygulanır.

Personel kartı, dövizli ücret tanımlama;
Personel kartı ekranında, Ücret bilgisi satırında dövizli kayıt oluşturulabilir. Bordro ve raporlarda Türk Lirası çevrim tutarları ile görünür.

Ücret satırında Dövizli ücret tutarı yazıyoruz, yanında döviz türü seçiyoruz ve açılan küçük pencerede
 Döviz Kur Günü ve Döviz Kur Tipi bilgileri kaydedildiğinde. Bordro seçilen günün döviz kuru ile Türk Lirası olarak hesaplanır.

Personel Kartı, SGK İşe Giriş ve SGK işten ayrılış Bildirge gönderim için işlemi yapılabilir.

Personel Kartında, “Giriş Tarihi” bilgisi yanında <<SGK İşe Giriş Gönder>> butonu ile SGK İşe Giriş Bildirgesi gönderimi yapıyoruz. Öncesinde Personel kartında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyoruz.

Personel Kartında, “Çıkış Tarihi” bilgisi yanında <<SGK İşten Çıkış Gönder>> butonu ile SGK İşten Ayrılış Bildirgesi gönderimi yapıyoruz. Öncesinde, personel kartında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyoruz aynı zamanda “SGK İşten Ayrılış Bildirgesi” için son iki ayda bordroların doğru hesaplandığını kontrol ediyoruz.

 

 

Personel kartı, “Diğer Bilgiler” ekranı;

Personel Kartı Bilgileri yeni kayıt ya da önceden kaydedilmiş personel için, alt kısımda yer alan “Diğer Bilgiler” ekranında;

SGK Sicil no: SGK Sicil numarası bilinen personel için 13 haneli SGK Sicil Numarası yazılır.

SGK Sicil No bilgisi boş bırakılabilir.  13 hane olması gereken SGK Sicil numarası boş hücre bırakılmadan her hücreye bir sayı gelecek şekilde yazıyoruz. Satırın sonunda “KONT.NUM.” Kontrol numarası iki hücreyi boş bırakıyoruz.

Önemli: Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi SGK Bilgileri için, SGK Sicil No bilgileri eksik, hatalı yazılırsa tahakkuk bilgisi hata mesajı alınır ve onaylanamaz. Ayrıca “Kontrol Numarası” alanı boş değil ise tahakkuk bilgisi hata mesajı alınır ve onaylanmaz.
Serbest Bölge: Personel, serbest bölge çalışanı ise bu kutucuğu işaretliyoruz, değilse işaretlemiyoruz.

Maden İşçileri: Satırında “Maden İşçisi değil” default seçili görünüyor. Personel maden işçisi ise bu satırda açılan listeden “Yer Altı Maden İşçisi” ya da “Yerüstü Maden İşçisi” seçiyoruz.
Huzur Hakkı Ödemeli (Yönetim Kurulu Üyesi vb.): Bordro Huzur Hakkı ödemeli olan çalışanlar için, kutucuğu işaretliyoruz.
Ayrıca, Huzur hakkı ödemeli kutucuğu işaretli iken aynı zamanda, personel kartı ilk ekranda “SGK” kutucuğu ve “İşsizlik” kutucuğu işaretli olmadan personel kartı kaydediyoruz.
Muhtasar Kartı (18, 19, 20 için seçiniz.): Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi için, satırda açılan listeden “018”, “019” ya da “020” kod bilgileri bu satırda seçiyoruz.

ÖrneğinApartman Kapıcıları için, Diğer Bilgileri ekranında “019” kodu seçiyoruz. Aynı zamanda personel kartı ilk ekranda “Gelir” kutucuğu, “Damga” Kutucuğu işaretli olmadan kaydediyoruz.

 

ARGE Projesi: Kayıtlı bir ar-ge projesi adı ya da birden fazla kayıtlı ar-ge proje adından, biri seçilir.
Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan işyerlerinde çalışan personel için kart ön ekranda “Kanun No: 05746 – 04691” seçerek kaydediyoruz.

ARGE Proje tanımları için buraya tıklayınız.”  Satırında buraya yazısı tıklanır. Gelen ekranda “Yeni Kayıt” butonu ile ARGE proje bilgileri yazıyoruz ve kaydediyoruz.
 ARGE Proje kayıt ekranında “Yeni Kayıt” butonu seçilerek TEKNOKENT ARGE proje bilgilerini kaydediyoruz.

NOT: Teknoloji Geliştirme bölgesinde yer alan işyerleri için, ARGE Proje bilgileri aynı zamanda, İşyeri kartı ekranında da kayıt oluşturulabilir.

Personel kartı “Diğer Bilgiler” ekranında anlatıma devam ediyoruz.
ARGE Personel Tanımı (5746): Açılan listeden “Destek Personeli”, “Araştırmacı”, “Tasarım Personeli”, “Teknisyen”, “ARGE Personeli” uygun olan bir tanımı seçiyoruz. ARGE çalışanı olmayan personel için bu seçim boş bırakıyoruz.

ARGE Çalışan Niteliği (4691): “Diğer” ve “Öğretim Görevlisi” olarak açılan listeden birini seçiyoruz. Teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan ve 05746-04691 Kanun numarası ile kayıtlı personeller için seçiyoruz.

Gelir Vergisi Teşvik Tutarını Personel Net Ödenen Rakamına İlave Et

Damga Vergisi Teşvik Tutarını Personel Net Ödenen Rakamına İlave Et

ARGE Personeli için, Bordroda yer alan Gelir vergisi ve Damga Vergisi teşvik tutarları Personel Net Ödenen Tutarına eklenmesi için işaretlenir.
Mezuniyet Yılı: Personel eğitim durumuna göre, mezun olduğu yıl bilgisi yazıyoruz. Hiç seçim yapılmaz ise Otomatik- işareti bırakılabilir.

4447 nolu Kanunun 18. Maddesindeki Gelir Vergisi Teşvikinden Faydalansın: kutucuğu işaretlemiyoruz.

00687 ve 01687 güncel olmayan ve uygulama tarihi geçmişte kalan ve tarihte hesaplanan bordrolar için, bilgi amaçlı görünen satırda kutucuğu işaretlemiyoruz.
Nakil Gelinen İşyeri Sicil Numarası: Personelin aynı işverene ait diğer işyerine nakli durumunda, buraya bilgi yazıyoruz.

Nakil Gidilecek İşyeri Sicil Numarası: Personelin aynı işverene ait diğer işyerine nakli durumunda, buraya bilgi yazıyoruz.
 NOT: 
Personel “İşyerinden İşyerine” personel aktarım işlem ekranında, Çıkış Nedeni 16 seçilerek, hedef işyerine aktarılan personel kartlarında bu iki satır bilgisi otomatik oluşur.
SGK işyeri Sicil numaraları 26 hane yazılır. Sicil numarası hatasız ve boşluksuz kaydedilmesine dikkat ediyoruz.
Aynı işverene ait diğer işyerine nakil kayıt işlemi Programda kaydedildikten sonra,
 SGK İşten Ayrılış Bildirgesi ilk olarak onaylıyoruz ve ardından SGK işe Giriş Bildirge onaylayabiliriz.

Net Ödenecek Hesap Kodu: Muhasebe-Personel Entegrasyon Tanım ekranında “Net Kazanç Personel Bazında Tutulsun” işaretli ise, satırda 335. Muhasebe hesap kodu altında personel adı ile tanımlı muhasebe alt hesap kodu seçiyoruz. (Örneğin: 335.01.039 Hasan Hüseyin YILDIRIM)

Toplu İş Sözleşmesine Dahil: Toplu iş sözleşme dahilinde personeller için kutucuğu işaretliyoruz.

Sivil Havacılığa Tabi (GVK 23 7161 SK 3. Md): Sivil Havacılığa tabi personeller için kutucuğu işaretliyoruz.

 

“Banka” butonu ile banka ödeme listesi raporu için bilgi giriş ekran görünümü ile;

Öncesinde, Personel başlık altında, “Banka İşlemleri” ekranında İşyerinin adı ile Banka şube ve hesap numara bilgileri kayıt edilmelidir.

Banka bilgileri ekranında;


Banka Şubesi: Satırda çift tık ile açılan listeden işyerinde kayıtlı Banka şubesi seçiyoruz.

Hesap No: Personelin kendisine ait hesap numarası bilgisini yazıyoruz.

İBAN: Personelin kendi hesap numarasına ait İBAN numarasını yazıyoruz.

Personel kartında, “Banka” butonu ile kaydedilen bilgiler, Banka işlemleri – Banka Ödemeleri ekranında EXCEL veya TXT olarak alınan raporda yer alır. Bu bilgiler kaydedilmemişse Banka ödeme listesi boş açılır.

 

Personel kartında “Detaylar” butonu ile kayıt hakkında bilgileri görüyoruz.

Personel kartında, hangi kullanıcı tarafından, hangi tarih ve saatte eklenmiş olduğunu görüyoruz.

Personel kartında değişiklik yapıldı ise, hangi kullanıcı tarafından hangi tarih ve saatte yapıldığını ikinci satırda görüyoruz.
SGK işlem günlük kayıt bilgileri için buraya tıklayınız satırı ile açılan yeni ekranda bilgileri görebiliriz.

Personel Kartını “Sil” butonu ile tüm bilgilerini silebiliriz.


NOT: Personel kartı, hesaplı bordro ve puantaj kayıtları varken silinmez. Personel Kartı silinecekse, önce aylar bazında kayıtlı puantaj bilgileri silinmelidir.

Personel kartı, üst kısımda yer alan NÜFUS- YAKINLAR- İLETİŞİM- SOSYAL GÜV.- ASG.GEÇ. İND.- DİĞER başlıkları personele ait bilgilerin kaydedileceği başlıklardır. Sırası ile bu başlıklar altında bilgileri kaydediyoruz.
Personel Kartı “NÜFUS” başlığı Ekranında;

T.C. Kimlik numarası, ön ekranda kaydettiğimiz için, Nüfus Bilgileri ekranında görünür.

Doğum Tarihi: Personelin doğum tarihi bilgisi ilk ekranda ki gibi kayıtlı görünür.
 Personelin doğrum tarihi doğru girilmelidir. Yaşı ile ilgili BES uygulamaları ve yasal teşvik uygulamalar için gerekli bilgidir.

Medeni Hali: İlk açıldığında default BEKAR seçili görüyoruz. Personel Evli ise Evli seçiyoruz. YAKINLARI bilgileri ve Bordro hesaplamalarında, Asgari geçim indirim tutarı için seçiyoruz.

Uyruk: Personelin Uyruğu default T.C. olarak görünür. Yabancı uyruklu personel için, hemen yanında yer alan Yabancı kutucuğu işaretliyoruz ve Ülke Adını manuel yazıyoruz.

Kan Grubu: Personelin Kan Grubu Bilgisi kayıt edilmesi ile Personel sicil listesi raporunda bilgiye yer verilecektir.

 

x

 

Personel Kartı, “YAKINLAR” Bilgileri kayıt giriş ekranında,
 Eşi ve Çocukları için bilgi kaydediyoruz. İlk olarak, Eşi bilgileri kayıt girişi ekran görünümü ile;

Default olarak KAYITLI YAKINLARI yazısı altındaki “Yeni Kayıt” seçimi ile Eşi bilgileri için;

Yakınlığı: Satırında açılan listeden Eşi seçimi yapıyoruz.
Personelin eşinin Adı, Soyadı bilgileri, UYRUK ve Adres bilgileri bilinen bilgileri yazıyoruz.

Bordro hesaplamalarında etkili olan bilgiler şöyle ki;
AGİ Durumu: “UYGULA” veya “UYGULAMA” seçimlerinde uygun olan birini seçiyoruz.
“UYGULA” seçer ve hemen yanındaki açılan listeden, “Çalışmıyor” veya “Geliri olmayan” kaydedilirse,

Personel bordrosunda, Eşi için %10 oranında Asgari Geçim İndirimi dahil edilir.

Eşi için “AGİ Durumu” farklı olarak,
“UYGULA” seçer ve hemen yanındaki açılan listeden “Çalışıyor” veya “Geliri Olan” seçilirse,

Ya da “UYGULAMA” seçili iken kaydedilirse,

Personelin bordrosunda, Eşi için %10 oranında Asgari Geçim İndirimi dahil edilmez.

 

Personel Kartı, “YAKINLAR” Bilgileri kayıt giriş ekranında,
İkinci olarak, Çocuğu bilgileri kayıt giriş ekran görünümü ile;

Personelin bir çocuk veya daha fazla çocuklarına ait bilgileri bu başlık altında kaydediyoruz.
 Yakınlığı:
Satırında, açılan listeden, “Çocuğu” seçimini yapıyoruz.
 Personelin çocuğunun Adı, Soyadı bilgileri, UYRUK ve Adres bilgileri bilinen bilgileri yazıyoruz.

Bordro hesaplamalarında etkili olan bilgiler şöyle ki;
Doğum Tarihi: Personelin çocuğunun doğum tarihi bu satırda yazıyoruz.
Bordro hesaplamalarında, personelin çocuğunun yaşı bilgisi buradaki kayıt ile kontrol edilir.
AGİ Durumu : Personelin çocuğu için asgari geçim indirimi “UYGULA” ve “UYGULAMA”  seçimlerinden “UYGULA” seçili ise;
Personelin çocuğu 18 yaşından gün alıncaya dek, bordrosunda çocuğu için asgari geçim indirimi uygulanır.
Birden fazla personelin çocuğu bilgilerine göre asgari geçim indirimi uygulama oranları;
İlk 2 çocuk için % 15
 Üçüncü çocuk için % 10 oranında asgari geçim indirimi bordro bilgilerine yansıyacaktır.

Personelin puantajında çocuk yardımı adı ile ödenen, ek kazanç ödemelerinde yasal istisnaların uygulanması, Personelin çocuğunun doğum tarihi bilgisine göre hesaplanır.
Ek olarak;
 Personelin kayıtlı çocuğu 18 yaşından gün aldığı ayda, çocuğu için uygulanan asgari geçim indirimi sonlanır.

Personelin çocuğu üniversite v.b. okulda okumaya devam ediyorsa, okul bilgileri ekranda göründüğü gibi kaydedilmelidir.
18 yaşından gün almış fakat Okul bilgileri kayıtlı iken, maksimum çocuğun yaşı 25 olana dek Asgari geçim indirim uygulanır.

Personel Kartı, “İLETİŞİM” bilgileri ekranında;

 

ADRES ve İLETİŞİM bilgileri kaydedilirken, bu ekranda bilgi girişi Ayrıntılı Adres ayrıntılı adres bilgileri, ilk ekranda kayıtlı adres bilgileri aynı bilgiler burada da görünecektir.

Bu İLETİŞİM başlık altında;
Cep: personele ait GSM numarası kaydedilir.
 GSM numara bilgisi raporlarda yer verildiği gibi Otomatik Katılım BES uygulamaları için gerekli bilgi olarak yazıyoruz.

E-Posta: Personelin kendisine ait e-posta bilgisi, kaydedilir.
 

 

 

Personel Kartı, “SOSYAL GÜV.” ekranı;

Sosyal güvenlik bilgileri hakkında, satırlar karşısında bilinen bilgileri kaydediyoruz.

 

Personel Kartı, “ASG.GEÇ.İND.” ekranı;

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: Satırında, açılan listeden “UYGULA” ve “UYGULMA” seçiyoruz.
 Eğer bu satırda “UYGULAMA” seçilir ve kaydedilirse, Personelin bordrosunda asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Önceki İşyerinde Ödenen Asgari Geçim İndirimi: Satırında, Personelin diğer işyerindeki bordrosunda yer alan, aynı ayda uygulanacak asgari geçim indirim tutarında fazla asgari geçim indirimi hesaplanmaması için tutar yazılır.
 Ekranda yer alan tablo ve sütun başlıkları ile, Hesaplanan bordrolarda tahakkuk eden asgari geçim indirimi, İlave edilen asgari geçim indirimi ve ödenen asgari geçim indirimi tutarlarını bu ekranda tablo halinde görüyoruz.

Asgari geçim indirimi bilgileri görünen bu ekranda, ayrıca alt durum çubuğunda yer alan “Aile Bildirim Formu” butonu seçiyoruz ve ekran görünümünde olduğu gibi excel olarak rapor alınabilir.

 

 

Bu raporda Personelin kendisi ve yakınlarına ait kayıtlı bilgiler yer alır.

 

 

 

Personel Kartı, “DİĞER” başlığı ekranında, “İşlemler” satırı ile açılan listeden kayıt giriş, güncelleme ve silme işlemlerini yapıyoruz.

İşlemler- SSK Matrahı: Ekran ilk açıldığında default seçili olarak karşımıza geliyor. Aylara göre, personelin hesaplanan bordrolarında yer alan, SSK işçi ve işveren prim tutarları ekranda tablo halinde görüyoruz.

 

İşlemler – Avans İşlemleri: Açılan listeden Avans işlemleri seçilerek, avans bilgileri için, “Yeni Avans” kayıt girişi yapıyoruz.


Yeni Avans, Kayıt girişi için,
Evrak No, Tarih, Açıklama, Tutar, Periyod, İlk Kesinti Tarihi, Kesinti Oranı ve Bordrodan kesinti yapılsın işaretli iken Avans Bilgileri penceresinde, “KAYDET” butonuna basıyoruz.

“KAYDET” butonun sonrasında, karşımıza bilgi mesajı geliyor. Bilgi Mesajını TAMAM butonu ile kapatılır. Yeni Avans bilgisini kaydetmiş oluyoruz.

Örnek anlatım ile kaydettiğimiz avans bilgisi, bordro hesaplamasında şöyle etki edecektir.
İlk kesinti tarihi 01.11.2020 tarihinde başlayıp, 2 ay süre ile Kasım-2020 ve Aralık-2020 bordrolarında AGİ Hariç Net ücretinden avans tutarı kadar kesinti uygulanacaktır.

Avans İşlemleri ekranı, sol alt kısımda yer alan, “Rapor Al” butonu ile kayıtlı avans bilgilerine ait rapor alıyoruz.

 

Avans İşlemleri ekranı, sol alt kısımda yer alan, “Avans Listesi” butonu ile gelen ekranda, kayıtlı avans bilgileri listelenir.
Kayıtlı avans detay bilgileri açılır. Detay ekranında ise değişiklik yapılabilir veya kayıtlı avans bilgilerini silebiliriz.

Avans listesi ekran görünümünde 1 ve 2 numara ile işaretlenmiş iki buton yer alır.


1 Personel Avans bilgileri butonu ile Excel rapor alınır.

 

2 Detay butonu ile avans kayıtlı bilgi ekrana gelir. Avans bilgilerinde düzeltmeyi KAYDET yapabiliriz ya da silebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Kartı, DİĞER Ekranında, İşlemler satırında – İzin İşlemleri: 

NOT: “Takvimli Puantaj işlemleri” ile puantaj bilgileri için kaydedilen “Ücretli izin” ve “Eksik Gün” bilgileri ile puantaj kaydedildiğinde, bu bölümde “İzin Listesi” ekranında kayıt oluşturulacaktır.
 Diğer bir deyişle İzin işlemleri ile ilgili kayıtların, Takvimli Puantaj işlem ekranından kaydedilmesi, kolay kayıt oluşturmak için alternatif olarak değerlendirilebilir.

İzin İşlemleri ekranında “Yeni İzin” butonu ile İzin Bilgileri için Kayıt giriş ekranı açıyoruz.

Yeni İzin butonu ile açılan İzin Bilgileri ekranında ilk olarak, “İzin Tipi” seçiyoruz.
İzin Tipi satırı açılan listede; “Diğer izin”, “Evlenme İzni”, “Ölüm İzni”, “Yol İzni”, “Yeni İş Arama İzni”, “Doğum İzni”, “Doğum İzni (Çoğul Gebelik)”, “Yıllık İzin”, “Hastalık ve Dinlenme İzni”, “Ücretsiz İzin” biri seçilerek kayıt girişi yapıyoruz.

Ekran görünümün ile “Yıllık İzin” kayıt girişi bilgilerine yer verilmiştir.


2 rakamı ile işaretlenmiş küçük ekran görüntüsünde, İzin Tipi seçimleri görüyoruz.

1 rakamı ile işaretlenmiş küçük ekran görüntüsünde, İzin Tipi “Yıllık İzin” seçildi.
“Başlangıç Tarihi” satırını yazıyoruz, “Bitiş Tarihi” satırını boş bırakıp, “Süre” satırında yıllık izin gün sayısını giriyoruz.

İzin Bitiş tarihi izin gün sayısına göre oluşacaktır.
Puantaj uygulansın yazısı default işaretli iken “Kaydet” butonu ile Kayıt oluşturuyoruz.
Yıllık izin gün sayısı, ilgili ayın puantajında “Ücretli İzin” satırında görünecektir.

Yıllık izin gün sayısı, ilgili ayın puantajında “Ücretli İzin” satırında görünmez ise, “Puantaj Sil” yapılmalıdır.


İzin Tipi satırında, “Yıllık İzin”, “Evlenme İzni”, “Ölüm İzni”, “Yeni İş Arama İzni”, kayıtlarında Eksik gün uygulansın kutucuğunu işaretlemiyoruz.   Belirtilen bu izin tiplerindeki kayıtlar, Puantaj ekranında Ücretli izin satırında görülecektir.

İzin İşlemleri ekranında ikinci olarak; İzin Tipi “Hastalık ve Dinlenme İzni” için kayıt girişi ekranı;

“Yeni İzin” butonu ile İzin Tipi: “Hastalık ve Dinlenme İzni” seçiyoruz.
“Başlangıç Tarihi”, “Bitiş Tarihi”, “Süre”, bilgileri yazıyoruz.
 Eksik gün uygulansın kutucuğu işaretli,

Puantaj uygulansın kutucuğu işaretli,
 Eksik Gün Nedeni satırında açılan listeden seçiyoruz,

Eksik gün sayısı satırında bilgi yazıyoruz. Kaydet butonu ile hastalık ve dinlenme izni kayıt girişi tamamlıyoruz.

İzin Tipi satırında, “Doğum İzni”, “Doğum İzni (Çoğul Gebelik)”, “Hastalık ve Dinlenme İzni”, “Ücretsiz İzin” izin adlarından birisi ile kayıt oluşturma ekranında Eksik Gün Uygulansın işaretli ve Eksik gün nedeni ile birlikte kayıt oluşturulduğunda,

Puantaj ekranında “Eksik Gün” satırı ve “Eksik Gün Nedeni” bu kayıt ile oluşturulacaktır.

Eksik Gün uygulansın işaretli değilken bu izin adları ile kayıt oluşturduğumuzda, puantaj için “Eksik Gün” sayısı ve “Eksik Gün Nedeni” görünmeyecektir.


   

 

 

 

İzin İşlemleri ekranında kaydedilmiş izin bilgilerine İzin Listesi butonu ile ulaşabiliriz.

İzin listesi ekranında kayıtlı izin bilgilerinde düzeltme yapılabilir. Bunun için listeden ilgili izin için satır seçili iken “Detay” butonuna basılır. Bilgi düzeltme yapıldıktan sonra kaydediyoruz.

Ayrıca yanlışlıkla kaydedilmiş kayıtlı izin bilgisi, “Detay” butonu ile açılır ve “Sil” butonu ile silebiliriz.

İzin Listesinden, Yıllık izin seçili iken, “Personel İzin Bilgileri” butonu ile excel olarak rapor alınabilir.
“Yıllık İzin” için alınan excel rapor ekran görüntüsü.

 

İzin Listesinden, Hastalık ve Dinlenme İzni seçili iken, “Personel İzin Bilgileri” butonu ile “Hastalık ve Dinlenme İzni” için alınan Excel rapor ekran görüntüsü.

 

Personel kartı, “DİĞER” ekranında;

Personel Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı hesaplama ve kaydetme işlemleri yapılabilir.
İşlemler satırında “Kıdem- İhbar Takibi” seçilir.

 

“Giriş Tarihi”, personel kartında kayıtlı işe giriş tarihidir.

“Çıkış Tarihi”, personel kartında kayıtlı değil ise boş görünür.

“Çalışma Süre” işe giriş tarihi ile Çıkış tarihi arasında hesaplanan süre olarak yıl, ay ve gün değerleri ile görünür.

Kıdem ve İhbar Tazminat tutarlarının hesaplamadan önce, personelin çıkış tarihindeki ayın bordrosu hesaplatılmalıdır.

“Sistemden Al” butonuna ile “Tazminatına Esas Brüt Kazanç” satırındaki görünen tutar oluşur.

Bu tutar, son hesaplatılan bordro 30 günlük Normal Kazanç brüt tutarı ve ek olarak “Tazminata Tabi Ek Kazançlar” tutarlarının toplamıdır.


“Kaydet” butonu ile gelen 2. Ekranda;

 

“Kıdem Tazminatını Son Bordroya yansıt” kutucuğu ve “İhbar Tazminatını Son Bordroya Yansıt” kutucuğu işaretlenir. İşaretli olan tazminat tutarları, personelin hesaplanmış son bordrosuna eklenir.

Eğer ihbar tazminatı hesaplanmayacaksa, ekranda “İhbar”  işareti kaldırılır.

Manuel kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplanabilir.

Personel kartında işe giriş tarihi ve çıkış tarihi bilgileri elle yazılabilir, tarihler değiştirilebilir.

Normal Kazanç Son bordro satırında tutar elle yazılabilir, değiştirilebilir.

“Sistemden Al” butonuna basılmaz.

“Hesapla” butonu ile tutarlar ekranda görünür ve “Kaydet” butonu ile 2. ekranda işaretli olan kıdem ve ihbar tazminat tutarları son bordroya eklenir.

 

 

 

“DİĞER” İşlemler – Kıdem İhbar Takip ekranında;


 
Personelin birden fazla işyerinde çalışma kaydı varsa kontrol için,

<<Çalışanın birden fazla işyerinde çalışma kaydı bulunuyor, lütfen kayıtları inceleyerek
      hesaplamaları kontrol ediniz. Çalışma kayıtlarını görmek için 
buraya tıklayınız.>>”

 

Kıdem ve İhbar tazminatları hesaplama için gerekli önceki çalışılan işyerleri adları ile ilk işe giriş tarihi bilgisi kontrol edilebilir.
  

 

 

 

“DİĞER” İşlemler – Kıdem İhbar Takip ekranı,
 Kıdem Tazminatı Karşılığı ayırma işlemleri için; 

UFRS(TMS19) Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayırma işlemleri için buraya tılayınız - işlem ekranında;

 

“Sistemden Al” butonu ile hesaplanan tutar, “Kaydet” butonu ile kayıt oluşturulur.

Manuel bilgiler girilerek “Hesapla” butonu sonrasında, “Kaydet” butonu ile kayıt oluşturulur.
“Emeklilik Tarihi Hesapla” butonu ile bilgilere göre emeklilik tarihi oluşturulur.

Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız