Beyanname yapısı geçerli değildir: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'gvk4691KapsamindakiBildirim' is not complete. One of '{calisanBilgileri4691}' is expected.. Lütfen Beyanname Düzenleme Programı'nın doğru sürümünü kullandığınızdan emin olunuz.


calisanBilgileri4691 : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi "Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" eklerini kontrol ediniz.