E-Arşiv Fatura Sorgulama Entegrasyon Klavuzu

Şu tarihte değiştirildi Tue, 26 Sep 2023 şunda: 09:42 AM

1- "Sorgulama Tarihi" Nedir ve Ne Anlama Gelir?


Sorgulama tarihi, e-Belgelerin düzenlendiği ve e-Belgenin üzerinde yer alan düzenleme tarihini değil;


- Özel entagratör ya da doğrudan entegrasyon yöntemi ile çalışan mükelleflerin düzenledikleri belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığına raporlandığı tarihi,


- Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portallerini kullanan mükellefler açısından ise bu e-Belgelerin düzenlenerek imzalandığı tarihi,

ifade eder.


2-Belgenin Sorgulanması Ne Zaman Mümkün Olur?


Yukarıda açıkladığı şekilde;


- Özel entagratör ya da doğrudan entegrasyon yöntemi ile çalışan mükelleflerin düzenledikleri belgeler Gelir İdaresi Başkanlığına raporlandığı tarihi izleyen 3 üncü günün içinde,


- Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portallerini kullanan mükellefler açısından ise bu e-Belgelerin düzenlenerek imzalandığı tarihi izleyen 3 üncü günün içinde, sorgulanarak görüntülenebilir.


Örneğin, 07/04/2023 tarihinde, 31/03/2023 tarihli olarak düzenlenen ve 08/04/2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığına raporlanan bir e-Belgenin sorgulanması sırasında, sorgulama alanına 08/04/2023 tarihi yazıldığında, bu e-Belgenin görüntülenebilmesi mümkün olacaktır. 


Ancak bu sorgulama söz konusu e-Belgenin Gelir İdaresi Başkanlığına raporlandığı 08/04/2023 tarihini izleyen 3 üncü gün olan 11/04/2023 tarihi saat 00:01’den itibaren yapılabilecektir.3-Bir Belge İçin Sorgulama Ne Zamana Kadar Yapılabilir?Elektronik belge raporlanma/imzalanma tarihinin içinde bulunduğu ayı takip eden 2. ayın son gününe kadar Başkanlık sistemlerinden e-Belge Servisleri aracılığı ile sorgulanabilecektir. Yukarıdaki örnekte bilgileri bulunan fatura için 30/6/2023 tarihine kadar sorgulama yapılabilecektir.4-Hangi Belgelere Bu Sorgulama

 Sonucunda Erişim Sağlanabilir?e-Belge Servisleri üzerinden, e-Arşiv fatura ve e-Müstahsil makbuzu (xml), e-Serbest meslek makbuzu (pdf) formatında görüntülenecektir. 5-İptal ve İtiraz Olan Belgeler İçin Ne Yapılmalıdır?İptal/itiraz bilgisi için e-Belge Doğrulama Servisi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aynı yapı içinde sunulmaktadır ve yakında LUCA’ da kullanımınıza açılacaktır.6- Meslek Mensupları E-Arşiv Faturaları Sorgulayabilir mi? Meslek mensupları, sorgulama yapmak istedikleri müşterileriyle aralarında aracılık sorumluluk sözleşmesi bulunduğu durumlarda sorgulama yapabilirler. 

Bu kapsamda, sorgulama yapılacak e-Belgenin raporlandığı/imzalandığı tarih ve/veya sorgulamanın yapıldığı tarih itibarıyla sorgulama yapacak meslek mensubu ile ilgili mükellef arasında geçerli bir aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunması şartıyla sorgulama yapılabilecektir.


Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız