Bilanço ve İşletme/Serbest Meslek Fiş giriş alanlarında evrak no otomatik tamamlama özelliği

Şu tarihte değiştirildi Fri, 13 Aug 2021 şunda: 11:11 AM

Bilanço ve İşletme/Serbest Meslek Defterleri fiş giriş alanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura evraklarını işler- ken evrak no alanlarında seri no yazılıp sonra faturadaki son numara yazdığınızda sistem ilgili dönemdeki yıl bilgisini ve fatura numarasındaki 0(sıfırları) otomatik olarak tamamlar.

 

Eğer belge seri alanında harf ve rakam mevcut ise örneğin AB12020000000089 şeklinde ise evrak no alanı- na AB1*89 (araya * karakteri) yazıp haneden çıktığınızda sistem otomatik olarak tamamlama işlemini yapacaktır.

 

Örnek olarak ABC2020000000090 fatura numarasını evrak no alanında ABC90 olarak yazıp evrak no ala-

nında çıktığımızda sistem ABC 2020 0000000 90 olarak tamamlayıp uygun bir biçimde yazacaktır.


Bilanço usulü olan firmalar içinde aynı durum geçerlidir. Evrak No alanın ABC91 yazıp çıktığı-

mızda sistem ABC2020000000091 olarak tamamlama işlemini yapacaktır.
Bilanço firmalarında Toplu Fiş Girişi ve Hızlı Fiş girişinde, İşletme/Serbest Meslek Defterlerinde

Hızlı Gelir/Gider ekranlarında da kullanılabilir.

Seri alanında harf ve rakam olması durumunda;

 

DE12020000000071 evrak numarasını Luca da evrak no alanında DE1*71 yazıp çıktığında evrak no otomatik tamamlanacaktır.

Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız