Personel – Personel İşlemleri – Personel Arama ekranı ilk açıldığında, 1 rakamı ile işaretlenmiş tek pencere görünümü açılır. 2 rakamı ile işaretlenmiş pencerede, liste halinde 1. pencerede yer alan diğer bilgi sorgulama satırları görünmektedir.

Arama ekranında, sadece bir satırda bilgi girişi ile arama yapılabildiği gibi, birden fazla satırda bilgi girişi ile personel arama yapılabilir. Herhangi bir satırda bilgi girişi sonrasında “Ara” butonunu kullanıyoruz.


 

Arama ekranında, “Tüm firmalarda Ara” seçiminde; adı, soyadı ya da T.C. kimlik numarası bilgilerinde biri biliniyorsa, Luca Mali Müşavir Programında kayıtlı tüm firmalarda personel kayıtlı varsa listelenecektir.
                

Personel kartında, hesaplı bordroları varken, personel İşe Giriş tarihinin, ileri bir tarih ile değiştirilerek kaydedilmesi sonucu, personelin adı bordro listesinde görünmez. Bu durumda “Çalışma Süresi Dışında Bordrosu Olanlar” seçimi yanında, bordro yıl ve ay bilgisi ile arama yapılabilir.

                

Personel Arama ekranı alt kısımda yer alan butonlar;

“Liste” Butonu ile “Personel Listesi” ekranı açılır.
“Yeni Arama” butonu ile “Personel Arama” ekranı tekrar açılır.

“Detay” butonu ile arama sonucu personele ait kart bilgileri açılır.