01.15 E-DEFTER VE İÇ KONTROL

Şu tarihte değiştirildi Sat, 10 Apr 2021 şunda: 09:57 PM

1.14 E-DEFTER VE İÇ KONTROL


Luca Mali Müşavir Paketinde bilanço usulüne göre defter tutan mükellefleriniz için ve bunlar arasında Elektronik Defter Uygulamasına geçenler için hazırlanan bir kontrol ekranıdır.

Ayrıca bu modül sayesinde firmanızın dönem içinde oluşan her türlü hareketinin neticesinde oluşan işlemlerin denetimini kontrol edip size raporlayan bir modüldür.

Bu Kontroller Başlıca;
- Hesapların Bakiye kontrolü
- Bordro Kontrolü
- Personel İşe Giriş Çıkış Kontrolü
- Sabit Kıymet Amortisman Kontrolü
- Beyanname Hazırlanma Kontrolü
- SGK E-Bildirge Hazırlanıp Hazırlanmadığı Kontrolü
- Muhasebe Fişlerinde Belge Türü Kontrolü ve Muhasebe Fişlerinden Ödeme Yöntemi Kontrolü
- Fiş Detay ve Evrak No Sıra Kontrolü
 - Verilen Çekler Evrak No Sıra Kontrolü

E-Defter ve İç Kontrol modülü açıldığında sistem farklı bir açılır pencerede (Pop-up) görüntülenecektir.

  • Açılır pencere engellendiyse eğer eğer sayfa otomatik açılmadıysa ya da tekrar açmak için buraya tıklayarak e-Defter ve İç Kontrol sayfasını açabilirsiniz. Yazısındaki burayı tıklayın yazısından açabilirsiniz

 

 Açılan e-defter ve İç Kontrol ekranında ilk olarak Ay ve Dönem seçimi gerçekleştirilip Tamam Butonuna basınız.

HESAP LİSTESİ BAKİYE ŞEKLİ KONTROLÜ
 

Firma ve Ay bilgisi geldikten sonra karşınıza ilk olarak Hesap Listesi Bakiye Şekli Kontrolü ekranı gelecektir.

Bu ekran Tek Düzen Hesap Planındaki hesapların Borç/Alacak işleyişine göre tanımlanmıştır. Yalnız hesap planınızdaki bakiye şekli alanında kullanıcı olarak siz bir değişiklik yapmışsanız sizin yapmış olduğunuz değişiklik yansıyacaktır.

  

Hesap Listesi Bakiye Şekli Kontrolünü başlatmak için Evet butonuna basınız.


 

Sistem hesapların bakiye şekline göre ters olarak açılmış hesap kodlarını sorgular ve ekrana getirir. Standart bakiye şekline uymayan kayıtları düzeltmek için Hatalı Bakiye Şekillerini Düzelt Butonuna basınız.

TERS BAKİYE KONTROLÜ
 

Firma ve Ay bilgisi geldikten sonra karşınıza ilk olarak Ters Bakiye Kontrol ekranı gelecektir.

Bu ekran Tek Düzen Hesap Planındaki hesapların Borç/Alacak işleyişine göre tanımlanmıştır. Yalnız hesap planınızdaki bakiye şekli alanında kullanıcı olarak siz bir değişiklik yapmışsanız sizin yapmış olduğunuz değişiklik yansıyacaktır.

 

Ters Bakiye Kontrol alanında kontrolü başlatmak için Evet butonuna basınız.

Sistem hesapların bakiye şekline göre ters olarak çalışmış hesap kodlarını sorgular ve bunların girilmiş olduğu fişleri ekrana getirir.


 

 

Sistemin kaç hesabı incelediği ekran gösterilmektedir.

Ters çalışan hareketlerin hangi fişlerde olduğu da muavin şeklinde görüntülenmektedir.

İlgili kayda bu ekran yardımıyla da ulaşabilirsiniz.

Fiş numarası üzerine tıklandığında arka tarafta açık bulunan Luca Muhasebe Yazılımında ilgili fiş ekranı açılacaktır.

 

Fiş no tıklanır;


 

 

Ulaşılan ekrandan kontrolleriniz sağlayabilirsiniz.

Kontrole devam edebilirsiniz. 

KASA BAKİYE KONTRÖLÜ

Kasa hesabında sürekli olarak normalin üzerinde bir meblağ olup olmadığının kontrol edilebildiği alandır.

Girilen rakama göre sistem makul kasa seviyesinin üstünde oluşan rakam ile ilgili uyarı oluşturmaktadır.

 

BANKA BAKİYE KONTOLÜ

Banka Entegrasyon Modülünde ilgili dönemde oluşan tutarın kayıtlara alınıp alınmadığı ile ilgili oluşan uyarı sistemidir.

Sistem banka entegrasyon tanımlarına göre 102 hesabınızı kontrol etmekte farklılık var ise uyarı vermektedir.


 

 

BORDO KONTROLÜ

Luca Muhasebe Yazılımında Bordo işlemlerinde hazırlamış olduğunuz Bordoların seçmiş olduğunuz dönemde hesaplanıp hesaplanmadığını işyeri bazında görüntüleyebilirsiniz.

Bordo Kontrolü alanında kaç işyeri var ise karşınıza gelecektir.

Bordroları Denetle butonuna basıldığında sistem işyerinizde hesaplatmış olduğunuz bordroları kişi sayısı ve hesaplanmış bordro sayılarını, Brüt ve Net ücret Toplamlarını gösterir. Ayrıca bu ekrandan iş yerlerinize göre Muhasebe Personel entegrasyonunun yapılıp yapılmadığını da görebilirsiniz.


 

Fiş No alanından da ilgili fişe bu ekrandan ulaşabilirsiniz.

PERSONEL İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLÜ

Bu alanda seçili dönem içerisindeki Personel İşe Giriş ve İşten Çıkış işlemleri ile ilgili kontrolü yapabilirsiniz. İlgili ay içerisinde personel girişi veya çıkış işlemi Luca MMP üzerinden yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

 

SABİT KIYMET AMORTİSMAN FİŞİ KONTROLÜ

Bu alanda kayıtlı olan sabit kıymet kartlarınızın ilgili dönemde amortisman hesaplatıp muhasebe fişinin oluşturup oluşturulmadığını kontrol eder.

 

Evet butonuna bastığınızda sistem kontrolünü gerçekleştirir ve sabit kıymet kartları ile ilgili muhasebe fiş bilgilerini karşınıza getirir.

 

 

BEYANNAME KONTROLÜ

Luca MMP’ de beyanname paketlerini HAZIRLA butonu ile oluşturduğunuzda iç kontrol modülü tarafından takip edilebilir.

Karşınıza gelen ekranda kaç adet beyanname hazırlanmış veya hazırlanmamış olduğunu görebilirsiniz.


 

****** Beyanname oluştururken HAZIRLA butonuna basıldığında bu bilgiler oluşacaktır.
 ÖRN;

 

 

 

 

 

SGK E-BİLDİRGE KONTROLÜ

SGK E – Bildirge alanında Luca MMP üzerinden Bildirgelerin SGK’ ya gönderilip gönderilmediğini kontrol edebilirsiniz.

 

FİŞ BELGE TÜRÜ KONTROLÜ

Muhasebe Fişleri girişi yapılırken zorunlu olan belge türlerinin girilip girilmediğini sistem kontrol eder ve hangi fişlerde kullanılmadığını karşınıza getirir. (E deftere uygun belge türü kontrolleri de sistemde yapılabilmektedir.)

ÖDEME YÖNTEMİ KONTROLÜ

E-Defter kullanan mükelleflerinizde muhasebe kayıtlarını oluştururken Mal ve Hizmet alımlarında genel giderlerde gelir ve giderlerin ne şekilde ödendiği bilgisinin veri girişlerinde belirtilmesi zorunludur. Bu zorunluluk kapsamında Luca MMP’de sisteme hangi fişlerde ödeme yöntemi girilip girilmediğini kontrol eder ve size sunar.

Ödeme yöntemi bilgisi fişin içinde ALT+P ile görüntüleyebilir ve kayıt girişi yapabilirsiniz.

Ödeme yöntemleri kaydın ne şekilde ödendiği bilgisini içerir.


Örneğin;

Bir mal satışında Cari taraf ödemeyi peşin olarak gerçekleştirdiyse Ödeme yöntemi kısmında Nakit olarak bilgi girişi yapılması gerekecektir.

 

 

Bu bilgilerin fişlerde girilip girilmediğini bu alandan kontrolünü yapabilirsiniz.

 

EVET butonuna bastığınızda sistem kontrollerini gerçekleştirir ve sonuç olarak karşınıza getirir.

Hazırlanmış olan E-Defter ve İç Kontrol modülünü kaydet butonuna bastığınızda rapor (html) olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yazdır alanından da yazıcıya gönderebilirsiniz.

 


 

 

 

 

 

FİŞ DETAY ve EVRAK NO SIRA KONTROLÜ

Bu alanda seri takip edilmesi gereken satış faturası numaralarının sıralı bir şekilde gidip gitmediğini bu alan sayesinde kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde Verilen Çekler için de aynı kontrolü sağlayabilirsiniz.

 

Kontrolü başlatmak için Evet butonuna bastığınızda sistem sıralı gitmeyen satış fatura bilgilerini karşınıza farklı bir satırda belirtecektir.

Böylece sıralı gitmeyen satış faturalarınızı kontrol edebilirsiniz.

VERİLEN ÇEKLER EVRAK NO SIRA KONTROLÜ

Böylece sıralı gitmeyen çeklerinizi kontrol edebilirsiniz.

 

MÜKERRER ÖDEME ve TAHSİLAT KONTROL

Bu seçenekten aynı tarihli evrakların tekrar ödenip ödenmediğini sistemden kontrol edebilirsiniz.

 

Kontrolü başlatma için Evet butonuna basıp devam edebilirsiniz.

Aynı işlemi Tahsilat için de başlatabilirsiniz.


EVRAK NO, EVRAK TARİHİ ve BELGE TÜR KONTROLÜ

 

Kontrolü başlatma için Evet butonuna basıp devam edebilirsiniz.

 

Evrak Tarihi ya da Belge Tür bilgisi olmayan fiş detay kayıtlarını sistemden kontrol edebilirsiniz. İlgili alanları düzelttikten sonra Fiş detaylarını düzenle butonuna basarak ilgili fişlerin içinde düzeltme yapabilirsiniz.

 

 


 

 

Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız