Defter Beyan portalına  MuhSGK beyannamesi gönderimi  sırasında "Beklenmedik hata.(javax.xml.bind.UnmarshalException) " uyarısı ile karşılaştığınız durumlarda Personel > İşyeri İşlemleri > İşyeri Listesi ekranında ilgili işyerinin uzun ve kısa adı alanındaki "&" karakterini sildikten sonra tekrar paketi oluşturmalısınız.