Fiş içerisinde kayıt sıralaması burada kaydedilen seçeneğe göre sıralanır.

Eğer müşteri bilgilerinde Kesinleştirme Tarihi girilmemişse daha önce kaydedilen fişleri veya bundan sonra girilecek fişleri Hesap Kodlarına göre, evrak tarihi veya numarasına göre sıralama yapmak mümkündür.

Daha sonradan Giriş Sırasına Göre Sıralı seçilmişse bu seçim geçmişte kaydedilen fişleri etkilemez sadece bu seçim yapıldıktan sonraki fişleri giriş sırasına göre sıralayacaktır.

Eğer müşteri bilgilerinde Kesinleştirme Tarihi girilmişse kesinleşme tarihinden sonraki fiş girişlerini etkiler. Kesinleşme tarihiden önce girdiğiniz fişler içinde değişiklik olmaz.

Kullanıcı tanımlı ekrandır. Hangi kullanıcı bu tanımlamayı yapmışsa kullanıcı fişi kaydettiğinde buradaki sıralamaya göre fiş maddeleri sıralanacaktır.