Beyanname yapısı geçerli değildir: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-minInclusive-valid: Value '00' is not facet-valid with respect to minInclusive '1' for type 'isyeriSubeKod_type'..


isyeriSubeKod_type :  Personel > İşyeri İşlemleri > İşyeri Listesi ekranından ilgili işyerinin SGK Sicil numarası kontrol edilmelidir.