Beyanname yapısı geçerli değildir: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-length-valid: Value '9876543210' with length = '10' is not facet-valid with respect to length '11' for type 'tcKimlikNo_type'..


tcKimlikNo_type: Hatası beyanname içerisindeki T.C. kimlik numarası alanlarından herhangi birinde kimlik numarasının eksik yazıldığını belirtmektedir. Beyanname içerisindeki T.C. kimlik numarası alanlarını kontrol ediniz.