Lucanette seri takip etmek istediğinizde stok işlemlerinde ilgili stok kartı içerisinde bulunan seri

tanımlama alanına giriş yaparak öncelikle seri numaralarını kaydetmemiz gerekmektedir. Kaç tane seri numarası var ise hepsini aynı ekrandan giriş yapabilmektesiniz. 

Tanımlama yapıldıktan sonra ilgili stok kartı ekranında bulunan Seri Takibi kutucuğunu işaretleyip kaydetmemiz gerekmektedir.

İlgili tanımlamaları yaptıktan sonra fatura ekranında ilgili stok kaleminin bilgilerini giriş yapıp kaydet dediğimizde çıkan seri bilgileri alanından serilerinizi seçebilirsiniz.


Seri takibine ait rapor almak istediğiniz durumlarda ise stok işlemleri raporlar başlığında bulunan Seri Takip Raporu başlığından rapor alabilmektesiniz.