BİNEK OTOMOBİL AMORTİSMAN VE GİDERLERİNE GETİRİLEN SINIRLAMALAR

Şu tarihte değiştirildi Fri, 02 Sep 2022 şunda: 01:52 PM

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere bir takım düzenlemeler yer almıştır. 

 

Bu düzenlemeler kapsamın da Luca Muhasebe Yazılımında Binek             Otomobillerinin Amortismanlarına İlişkin Kısıtlamalar konusunda yapılan  çalışmalar kullanımınıza sunulmuştur.

 

İşlemler için Muhasebe > Sabit Kıymet İşlemleri > Sabit Kıymet Kart Bilgisi içerisinde yer alan “BİNEK ARAÇ GİDER KISITLAMASI” alanından yapılacak olan seçimle işlemlerde ilerleme sağlanabilmektedir.


Bu kısıtlama işlemi sadece Binek otomobiller için geçerli olacak olup sabit   kıymet kartı içerisinde “Kıst” kutucuğunun işaretli olmasına dikkat edilmelidir.

 

 


“Kıst” kutucuğu seçili değilse sistem uyarı olarak "Binek oto tanımı yapılmaktadır. Amortisman Yöntemi Kıst olarak işaretlenecektir” bilgisini  yönlendirecektir.

 

Eğer Kıst seçili ise ama Binek Araç Gider Kısıtlaması yapılmamışsa sistem yine “7194 sayılı Kanun gereği Gider Kısıtlaması tanımı yapılmalıdır.” şeklinde uyarı yönlendirerek bilgilendirmede bulunacaktır.

 

Bu bilgilendirmeler doğrultusunda mevcut sabit kıymet kartı yada yeni tanımlanacak olan kart içerisinde alt kısımda ; “BİNEK ARAÇ GİDER KISITLAMASI” seçimi yer alacaktır. Bu seçim combo box olarak yer alıp ;

Þ Binek Araç Değil

Þ Sıfır Araç

Þ İkinci El Araç olarak işlem seçimi sunmaktadır.

 


Binek Araç Gider Kısıtlaması ekranında Sıfır Araç ya da İkinci El Araç Seçimi yapılması durumunda  tanımlanması gereken alanlar ekran karşınıza gelecektir.

 

 


Görsel de yer aldığı üzere seçim doğrultusunda gelen alanlar için Hesap Kod tanımlamasının zorunlu olarak yapılması gerekmektedir.

Amortismanlarla ilgili olarak getirilen sınır tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak yeniden belirlenecektir. Bu sebeple “Yasal  sınırları alış tarihine göre sistemden almak için buraya tıklayınız.”  ibaresi ile sistemden bulunulan dönem için bilgi getirilmesi sağlatılmaktadır.

 

 

ÖTV / KDV Toplamı Direk Gider Yazma  ve ÖTV/KDV Dahil Araç Bedeli Amortisman Ayırma Sınırına göre işlem takibi sağlanıp binek otomobilin    iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar ne ise amortisman süresince  aynı tutar dikkate alınacak ve amortisman ilk iktisap tarihinde yürürlükte olan  tutar üzerinden ayrılacaktır ve oluşacak olan muhasebe kayıtlarında dikkate alınacaktır.

 

TÜR

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

Sıfır Alımlarda KDV ve ÖTV Gider Yazma Sınırı (İlk El Alımlarda)

( Gider Olarak İndirim Yapılabilecek ÖTV ve KDV Toplam Tutarı )

140.000,00

150.000,00

200.000,00

Sıfır Alımlarda Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar 

(Özel Tüketim Vergisi ve KDV Hariç)

160.000,00

170.000,00

230.000,00

Sıfır Alımlarda Vergilerin Maliyet Bedeline Eklendiği veya 

Binek Otomobilin İkinci El Olarak Alındığı Hallerde Amortisman Bazı Sınırı 

(KDV & ÖTV Maliyet, TL)  (vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek 

otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise amortisman) 

300.000,00

320.000,00

430.000,00


Yapılan hesaplamaları tablo halinde görebilmek için ; 

“Binek Araç Gider Kısıtlaması detay bilgileri için buraya tıklayınız.” ibaresi ile tablodan inceleme sağlanabilir.

 

 


Tablo da yer hesaplamalar fiş değerlerini oluşturmaktadır.

 

Örnek;

Sabit kıymet Alış Kaydı (KDV ÖTV Giderleştirilmiş haliyle) 

 

Sabit Kıymet Amortisman Kaydı

 


Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız