Alıcı Bilgileri kaydedilirken e posta bilgisi yazılır ve elektronik seçilir ise firma e posta bilgisi uyarısı alınır. 

Araçlar > Firma e posta bilgileri ekranından tanımlama yapılarak fatura gönderilir.