Yönetici-Müşteri işlemleri-Müşteri listesinden ilgili müşterinin öncelikle 2021 yılını silmemiz gerekmektedir. Sildikten sonra Yönetici-Diğer işlemler-Dönem aktar ekranından aktarım sağlanabilir. Silmiş olduğunuz Dönemi Yönetici-Bakım-Dönem geri dönme ekranından alabilirsiniz.


Aktar butonu pasif göründüğü durum da CTRL+ALT+X butonlarına birlikte basmanız gerekmektedir.