01.12.06 Gelir - Kurumlar Vergisi

Şu tarihte değiştirildi Sun, 04 Apr 2021 şunda: 06:45 PM

1.12.6 Gelir/Kurumlar ;

 

Muhasebe> Beyannameler> Gelir/Kurumlar menüsünden beyannamenizi hazırlayabilirsiniz.

Bilanço esasına göre Defter tutan mükellefler için Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamesini hazırlarken, beyan şekline göre Kurumlar Vergisi mükellefi veya Gelir Vergisi mükellefi olarak Luca’da seçim yapılmalıdır.

Geçici Vergi hazırlanmadan önce bu tanımlamanın kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu temel tanımlama için Yönetici> Müşteri İşlemleri> Müşteri Listesi ekranına geldikten sonra ilgili firmanın Dönem sekmesine geçiş yapılmalıdır. Buradan ilgili dönemin içerisine girilip 1.Sınıf seçeneğinin altındaki Beyan Şekli kutusunda ilgili bu iki tercihten biri belirlenebilmektedir.

Gelir veya Kurumlar seçeneklerinden birini tercih ettikten sonra Dönem ekranında Kaydet butonuna basıyoruz.

     

 

     

Kapanış fişiniz varsa pasif hale getirin.

600’lü gelir tablosu grubunu 690 nolu hesaba attığınız Sonuç Yansıtma Fişini Fiş Listesi içerisinde bulun ve Pasif hale getirin. Gelir tablonuz bu şekilde oluştuktan sonra beyannameye de ilgili rakamlar otomatik gelecektir.

  • DİĞER İSTİSNA VE İNDİRİMLERE AİT BİLDİRİM varsa Tür açılır kutusundan ilgili tür seçimi yapılarak Kar veya Zarar alanına manuel yazılır. Ek İstisna veya indirim tanımlanacaksa + (artı) butonuyla satır açılarak tekrar seçim yapılır.
  •  Rengi, kahverengi olan satırlara manuel olarak müdahale edilebilir, mavi renkteki satırlara manuel müdahale yapılamaz. 
  • Tanımlamalardan sonra kaydedilmesi için Kaydet butonuna basılır.
  • Sistemden Al butonuna bastığınızda cari dönem içerisinde girilen tüm veriler, LUCA tarafından ilgili satırlara otomatik olarak getirilir.

 


 

 

 

               

BEYAN EDİLECEK GELİRLERDEN İNDİRİM başlığı altında; vergi matrahından direkt düşülecek bir İndirim Türü varsa buradaki açılır kutudan seçildikten sonra İndirim Tutarı hücresine tutarı manuel yazılmalıdır.

 

VERGİ BİLDİRİMİ başlığı altındaki rengi kahverengi olan satırlara manuel olarak müdahale edilebilir, mavi renkteki satırlara manuel müdahale yapılamaz. 

Buradaki Hesaplanan Gelir Vergisi, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi, Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi ve özellikle Geçici Vergi alanı kontrol edilmeli, eğer geçici vergi döneminde ödeme yapılmadıysa Geçici Vergi hücresine otomatik yansıyan tutar manuel olarak silinmeli veya düzenlenmelidir. 

               

EKLER başlığı altında bulunan İşyeri Bilgileri alanında eğer beyannamesi hazırlanan sabit bir işyeri ise seçeneği işaretlenmelidir. Bu seçimin ardından Mülk Sahibi veya Kiracı seçimlerinden biri tercih edilmelidir.

İşyer Bilgileri Ayrıntı alanındaki tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer zorunlu bir bilgi boş bırakılırsa sistem kaydetmeye izin vermeyecek, eksik hücrelerin doldurulması gerektiği uyarısını verecektir.

Beyanname ekranındaki  butonu hazırlamış olduğunuz Gelir Vergisi Beyannamesini kaydedip e-Beyanname sistemine otomatik olarak gönderir.

Butona tıklayınca üstünde bir panel açılacak ve; 

 Eklerdeki "Bilanço Esasına Göre Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmayı Gösteren Bildirim" XML çıktısına yansıtılsın Seçeneğini karşınıza getirecektir. İlgili bölümü beyannameye eklemek isterseniz işaretleyip aynı paneldeki butonuna yeniden tıklayabilirsiniz. 

 

Bu kez gönderim için açılan pencerede; 

  • Beyannameyi görüntülemek için buraya tıklayınız. Linkine tıklayarak ayrı bir sayfada açılacak raporda tüm detaylarıyla beyannameyi görüntüleyebilirsiniz.
  • Beyannameyi GIB’e göndermek için buraya tıklayınız. Linkine tıklayarak otomatik gönderimi başlatabilirsiniz. Beyannameniz e-Beyanname sistemine gönderildikten sonra Onay Bekliyor halinde karşınıza getirilecektir.

Beyanname ekranındaki  butonu hazırlamış olduğunuz Gelir Vergisi Beyannamesini XML formatta bilgisayarınıza indirmenizi sağlamaktadır. Bu formattaki dosyayı Beyanname Düzenleme Programı’nda (BDP) açıp burada görüntüleyebilir, üstünde değişiklik yapabilir ve paketleyip e-Beyanname sistemine manuel yükleyebilirsiniz.

Butona tıklayınca üstünde bir panel açılacak ve; 

 Eklerdeki "Bilanço Esasına Göre Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmayı Gösteren Bildirim" XML çıktısına yansıtılsın. 

Seçeneğini karşınıza getirecektir. İlgili bölümü beyannameye eklemek isterseniz işaretleyip aynı paneldeki  butonuna yeniden tıklayabilirsiniz.
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Kapanış fişiniz varsa pasif hale getirin.

600’lü gelir tablosu grubunu 690 nolu hesaba attığınız Sonuç Yansıtma Fişini Fiş Listesi içerisinde bulun ve Pasif hale getirin. Gelir tablonuz bu şekilde oluştuktan sonra beyannameye de ilgili rakamlar otomatik gelecektir.

               

İLAVELER başlığı altında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler seçtiğinizde; aşağıda yer alan KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (Beyanname Ekler Bölümü) tablosundaki ilgili Gider Türüne göre hesap kodu tanımı yaparak KKEG tutarlarının otomatik hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

         

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER başlığı altında kardan düşülecek bir indirim veya istisna türü seçtikten sonra hesap kodu tanımı yapabilirsiniz. Birden fazla istisna veya indirim tanımlamak için + (artı) butonunu kullanabilirsiniz.

  

VERGİ BİLDİRİMİ başlığı altında da KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER alanından bir tür seçip, hesap kodu tanımı yapabilir, tanımlarınızı aynı şekilde çoğaltabilirsiniz.

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER başlığı altında yaptığınız tanımlar ise Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisini belirleyecek diğer bir vergi indirim parametresidir.

Luca’da hazırladığınız beyannamelerdeki ‘’geçmiş yıl zararı’’ bilgisi Yönetici > Müşteri İşlemleri > Müşteri Listesi ekranında giriş yapılan ilgili firmanın Müşteri Kartı içerisindeki GEÇMİŞ YIL ZARARLARI alanında tanımlanmaktadır. Burada yapılan tanım doğrudan beyannamelerinizdeki Diğer Geçmiş Yıl Zararları hücresine otomatik getirilecektir.

   
EK BİLGİLER başlığı, Devreden Ar-Ge İndirimi, Tasarım İndirimi ve/veya Yatırım İndirimi bulunması halinde aşağıdaki alanın doldurulması zorunludur.

EKLER alanında ise Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formunun, Hesap alt başlıkları altındaki parametrelerine ilgili hesap kodlarını tanımlayarak, beyanname ekinde yer almasını sağlayabilirsiniz.

 

Beyanname ekranındaki  butonu hazırlamış olduğunuz Kurumlar Vergisi Beyannamesini kaydedip e-Beyanname sistemine otomatik olarak gönderir.

Butona tıkladığınız açılan Ek Bilgiler adındaki ayrı bir panelde beyana ilişkin sorular cevaplanmalıdır.

Evet veya Hayır cevaplarını verdikten sonra Tamam butonuna basıyoruz.Eğer beyannamede; Aktif-Pasif dengesizliği veya ekinde Bilanço/Gelir Tablosu Geçmiş Yıl Bilgileri hazırlanmamış olması gibi bir hata veya eksik varsa, karşınıza uyarılara ilişkin bir açılır pencere gelecektir.

Beyannameyi Tekrar Hazırla: Düzeltmeler yapıldıysa yeniden kontrol yapar.

Beyannameyi İndir: Düzeltilmemiş de olsa beyannameyi XML formatta bilgisayarınıza indirir. Bu formattaki dosyayı Beyanname Düzenleme Programı’nda (BDP) açıp burada görüntüleyebilir, üstünde değişiklik yapabilir ve paketleyip e-Beyanname sistemine manuel yükleyebilirsiniz.

Tamam: Uyarı ekranını kapatır.

 

Butonuna bastıktan sonra hata alınmaması durumunda; 

 

Beyannameyi GIB’e göndermek için buraya tıklayınız. Linkine tıklayarak otomatik gönderimi başlatabilirsiniz. Beyannameniz e-Beyanname sistemine gönderildikten sonra Onay Bekliyor halinde karşınıza getirilecektir.

Beyanname ekranındaki  butonu hazırlamış olduğunuz Kurumlar Vergisi Beyannamesini XML formatta bilgisayarınıza indirmenizi sağlamaktadır. Bu formattaki dosyayı Beyanname Düzenleme Programı’nda (BDP) açıp burada görüntüleyebilir, üstünde değişiklik yapabilir ve paketleyip e-Beyanname sistemine manuel yükleyebilirsiniz.
Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız