01.12.09 Kesin Mizan

Şu tarihte değiştirildi Mon, 05 Apr 2021 şunda: 10:08 AM

NO: 2016/74

 

KONU Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.

 

27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Buna göre, 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

Sistemden Al butonuna basıldığında hesap planında bakiyesi olan tüm hesap kodları listelenecektir.

 

Ekranda bir takım uyarı yazıları karşınıza gelebilir. Bu uyarıların anlamları şunlardır;

Kırmızı renkte yer alan satırlar, Tek Düzen Hesap Planında var olmayan bir ANA HESAP açarak alt hesabına fiş girişi yaptıysanız karşınıza gelecektir.

Örnekte yer aldığı gibi 104, 109 ve 113 Tek Düzen Hesap Planında sonradan eklenmiş ve alt hesapları açılarak fiş girişleri yapılmıştır. Bu hesapların da gönderilebilmesi için Tek Düzen Muhasebe Siteminde geçerli olan bir hesapta bildirilmesi gerekir.

Bildirim sütununa baktığımızda yukarıdaki söz konusu yeni ANA HESAP ‘ların karşılığında bir takım hesaplar gelmiştir. Örneğimizde 104 ve 109 hesap koduna 108, 113 hesap koduna 118 hesap kodları gelmiştir. Bu hesapların gelmesinin nedeni şudur; ilgili gruptaki hesap adında “DİĞER” ifadesi geçen hesap kodu gelmektedir. Örneğimizde 104 ve 109 hesabın karşılığında 10 hesabın grubundaki “Diğer” ifadesi geçen 108 gelmiştir. 113 hesabın karşılığında 11 hesabın grubundaki “Diğer” ifadesi geçen 118 gelmiştir

Bildirim sütununda eğer ilgili gruptaki hesap adında “DİĞER” ifadesi geçen hesap kodu yoksa herhangi bir hesap kodu gelmeyecektir.

Yansıtma fişleri oluşturulmadıysa sistem sizi uyaracaktır. Örneğimizde 6 ve 7’li gruptaki uyarı yazısında görüldüğü gibi “Hesap Kapatılmış Olmalı Borç Tutarı Alacak Tutarına Eşit Olmalı” uyarısı gelmiştir.

Alanlara manuel olarak da giriş yapılabilmektedir.

Düzenlemeler yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basınız.

Gönderen Bilgileri butonuna basarak daha önceden kayıt edilmiş gönderen Bildirimi Gönderen   / YMM bilgisinin bulunduğu pencere açılacaktır.

Kesin Mizanı doğrudan göndermek için ZİP butonuna veya Beyanname Düzenleme Programında sıkıştırmak istenirseniz XML butonuna tıklayınız.

 

Gerekli düzenlemeler yapılmadıysa sistem sizi uyaracaktır.

 

 

Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız