Sayın Üyemiz;


Banka entegrasyonları için ekranın sağ üst kısmında yer alan “Uygulama İçi Dokümanlar” kısmındaki ilgili banka veri paylaşım belgesini doldurmalı ve bankanıza onaylatmalısınız.


İlgili banka onay işleminden sonra Koza Banka Kartının üzerinde “Banka Hareketi Otm.İşlensin” alanı “Evet” seçildikten sonra Banka Kodu – Şube Kodu – Hesap No – Masraf Gelir/Gider Kartı alanlarına ilgili veri girişlerini yaparak “Kaydet”  butonuna tıklamalısınız.


Ekrandaki Entegrasyon Sonucu alanında Başarılı açıklamasını gördüğünüzde ilgili paylaşım belgesini (ilgili banka tarafından onaylanan) banka@luca.com.tr adresine mail atmanız yeterli olacaktır.