Daha önce muhasebe fişlerine işlenen kayıt ya da kayıtları detaylı olarak aramak için ,bu ekrandaki parametreler kullanılarak, istenilen fiş kayıtlarına ulaşılabilir.

   

 

Buradaki bilgi giriş ekranlarını tek tek inceleyecek olursak,

Fiş No Başlangıç- Fiş No Bitiş: Daha önce girilmiş olan belirli fiş numarasına göre fiş aramak için kullanılır.

Fiş Kodu: Proje, Şube bazlı fiş kaydı yapılıyor ise arama da proje, şube bazlı yapılabilmektedir.

T.C. / Vergi kimlik No: Carinin TC ve Vergi numarasına göre arama yapılabilmektedir.

Fiş Tarihi Başlangıç- Fiş Tarihi Bitiş: Daha önce girilmiş olan belirli fiş tarihlerine göre fiş aramak için kullanılır.

Evrak No Başlangıç / Bitiş: Daha önce girilmiş olan belirli evrak numarasına göre fiş aramak için kullanılır.

Evrak Tarihi Başlangıç- Evrak Tarihi Bitiş: Daha önce kayıtlı olan fişin satırlarındaki Evrak Tarihine göre fişleri aramak için kullanılır.

Cari Hesap Kodu Başlangıç- Cari Hesap Kodu Bitiş: Daha önce kayıtlı bir fişteki matrah hesapların karşılığında Ba Bs penceresinde seçilmiş olan Cari Hesaplara göre fiş aramak için kullanılır.

Hesap Kodu Başlangıç- Hesap Kodu Bitiş: Daha önce kaydedilmiş olan fişte kullanılan hesap kodlarına göre fişleri aramak için kullanılır.

Borç Başlangıç- Borç Bitiş: Daha önce kaydedilmiş olan fişlerdeki borç bakiyeleri aralığına göre fişleri aramak için kullanılır.

Alacak Başlangıç- Alacak Bitiş: Daha önce kaydedilmiş olan fişlerdeki alacak bakiyeleri aralığına göre fişleri aramak için kullanılır.

Ekleme Tarihi Başlangıç- Ekleme Tarihi Bitiş: Daha önce kaydedilmiş fişlerin içine girip ekleme yapılmış olan fişleri aramak için kullanılır.

Güncelleme Tarihi Başlangıç- Güncelleme Tarihi Bitiş: Daha önce kaydedilmiş fişlerin içine girip güncelleme yapılmış olan fişleri aramak için kullanılır.

Ekleyen- Güncelleyen: Kaydedilmiş olan bir fişte ekleme ve güncelleme yapılmışsa ilgili fişlerin kullanıcı bazında araması yapılabilir.

Fiş Açıklama- Fiş Detay Açıklama: Daha önce kaydedilmiş olan fişlerden fiş açıklamasına göre arama yapılması için kullanılır.

Başlangıç Yevmiye Madde Numarası- Bitiş Yevmiye Madde Numarası: Daha önce kaydedilmiş olan fişlerden başlangıç ve bitiş yevmiye maddelerine göre arama yapılması için kullanılır.

Alacak Bakiyesi- Borç Bakiyesi: Daha önce kaydedilmiş fişlerden borç bakiyesi veya alacak bakiyesi veren fişlere göre arama yapılması için kullanılır.

Fiş Tipi: Daha önce kaydedilmiş olan fişlerden fiş tipine göre arama yapılması için kullanılır. (Mahsup, Açılış, Kapanış, Tahsil, Tediye)

İşlem Tipi: Daha önce kaydedilmiş olan fişlerden işlem tipine göre (alış, satış, alış iade, satış iade vb) göre arama yapılması için kullanılır.

Fiş Kategori: Daha önce kaydedilmiş olan fişlerden fiş kategorilerine göre (yansıtma fişi, sabit kıymet fişi, serbest meslek fişi, personel fişi, enflasyon muhasebesi fişi vb) arama yapılması için kullanılır.