01.12.02 KDV

Şu tarihte değiştirildi Mon, 05 Apr 2021 şunda: 10:32 AM

1.12.2 KDV;

 

Muhasebe> Beyannameler> KDV menüsünden beyannamenizi hazırlayabilirsiniz.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için KDV beyannamesi hazırlamanın birinci şartı ilgili tablolardaki satırlara hesap kodu tanımlaması yapmaktır. Eğer bu hesap tanımlama işlemi yapılmazsa Sistemden Al butonu kullanıldığında beyannameye herhangi bir bilgi gelmeyecektir.

Beyanname ekranında üst kısımda Matrah, İndirim ve Sonuç Hesapları, İndirilecek KDV Dağılımı, İstisnalar, İhracat Kaydıyla Teslimler, Kısmi Tevkifat ve Ekler sekmeleri bulunmaktadır.  İlk adım olarak hesap kodları bu sekmelerdeki; yalnızca beyannamede kullanılacak tablolara tanımlanmalıdır.

Beyanname ekranındaki üst panelde hangi ayın beyannamesi hazırlanacağının seçimi yapılacak olan Dönem seçim alanı bulunmaktadır.

Hesap kodu tanımlamaları yapıldıysa, ilgili ay seçildikten sonra Sistemden Al butonuna basıldığında beyanname bilgileri hazırlanmış olacaktır.

  

               

Alt ve 3 tuşlarına basarak hesap planı açılabilir ve buradan istenilen hesapların üzerlerine tıklanarak ilgili alanlara çağırılabilir. Hesap planında birden fazla alt hesaba tıklanarak program tarafından otomatik olarak + (artı) işareti ile satırlara birden fazla hesap tanımlanabilir. Hesapların arasına + (artı) işareti koyarak aynı hücredeki hesap tanımlarınızı artırabilirsiniz.

Ara hesap veya ana hesap tanımlaması, eğer altındaki tüm alt hesaplar aynı orana tabi ise yapılabilir. Dolayısıyla bir hücreye tanımlama yaparken alt hesap, ara hesap veya ana hesap kullanabilirsiniz.

(-) karakterdeki hesap kodları (610 vb.) için (-) karakterine değil (+) butonuna basınız. Sistem kendiliğinden satış matrahından ilgili hesapların bakiyelerini düşecektir. 

Tanımlamaya Matrah sekmesi altındaki TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER ile başlıyoruz;

 

1, 8, 18 oranına göre Satış Matrahı ve Hesaplanan KDV hesapları tanımlanmalıdır. 

Tanımlamalar bir defa yapılmakla birlikte, tamamlandıktan sonra kaydedilmesi için mutlaka her sekme ekranında  butonuna basılmalıdır.

Tanımlama işlemi bittikten sonra Genel sekmesinde Sistemden Al butonuna basabiliriz.

Sistemden Al yaptıktan sonra Hatalı kayıtları düzeltmek için kaydın üzerine çift tıklayınız uyarısı gelince Hesaplanan KDV bölümünde hatayla ilgili hesap koduna baktığınızda yanındaki tutarın açık mavi renkte olduğunu göreceksiniz. 

 

Bunun sebebi: MATRAH * KDV ORAN eşit değil KDV Tutar’dır. İlgili satıra çift basıldığı zaman otomatik olarak düzelecek ve aradaki ortadan kalkan kuruş farkı, Hesaplanan KDV Toplamı satırına yansıtılacaktır.

 

 

 

Tanımlamaya İndirim ve Sonuç Hesapları sekmesi altındaki TABLO-4 İNDİRİMLER başlığı ile devam ediyoruz;

Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV satırına ana hesap tanımlaması yapabilirsiniz. İndirilecek KDV’ye ilişkin Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV, Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ve İthalde Ödenen KDV satırlarına ise ekran görüntüsünde olduğu gibi türüne ara hesap tanımlaması yapabilirsiniz.


 

 

               

Otomatik KDV Hesap Oluşturma ve Beyanname Tanımlama İşlemi 

Bilindiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.02.2019 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte, 1 No.lu KDV Beyannamesi’nin “İndirimler” bölümünde yer alan 102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV satırının Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırıldığı ve bu satır yerine 108 – 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendiği belirtilmiştir. Bu Döneme Ait İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Dağılımı tablosunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve bu tablonun yeni oluşturulacak satırların (108, 109, 110 no.lu satırlar) toplamını içerecek şekilde beyan edileceği ve indirimler tablosundaki yeni kodların beyannamede yeni şekliyle kullanılacağı ifade edilmiştir.

Buna ilişkin olarak; Luca’da hem yeni düzenlemede yer alan İndirilecek KDV hesap kodlarının oluşturulması hem de KDV Beyannamesinde tanımlanması işlemi otomatik olarak ve pratik bir uygulamayla gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu işlem için Yönetici> Müşteri İşlemleri> Müşteri Listesi ekranına geliyoruz.

Diğer İşlemler butonuna tıklayıp açılan küçük ekranda Yeni dönem için KDV hesaplarını düzenlemek için buraya tıklayınız. (Farklı dönemde işlem yapmak için "Filtre" ekranından yıl seçimi yapabilirsiniz.) satırındaki buraya yazısına tıklıyoruz.


 

 

 

Ardından müşteri listesindeki firma satırlarının solunda kutucuklar belirecektir. Burada KDV hesaplarını düzenlemek istediğimiz firma veya firmaları seçiyoruz.

İster toplu ister tek tek tanımlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Firmaları seçtikten sonra sağ altta bulunan  butonuna tıklıyoruz. 

 

Açılan KDV Hesaplarını Girin başlıklı ekranda tüm hesap kodları, kırılımları ve hesap adları otomatik getirilecektir. Burada tanımlanmasını istedikleriniz veya hepsi işaretliyken Tamam butonuna basmanız yeterli olacaktır.

 isimli seçenek sayesinde sadece KDV hesapları açılmış olmayacak, aynı zamanda KDV Beyannamesindeki ilgili tablolarda da otomatik doldurulacaktır.

     

               

İşlemi bitirmek için tamam butonuna basıyoruz.

 


 

                                 

 

Hesap planı içerisinde otomatik oluşturulan İndirilecek KDV hesapları:

KDV Beyannamesinde otomatik tanımlanan hücre satırları:

Böylece KDV beyannamesindeki İndirim ve Sonuç Hesapları ile İndirilecek KDV Dağılımı çoğunlukla otomatik olarak tanımlanmış olacaktır.İndirilecek KDV Dağılımı sekmesindeki BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV TUTARININ ORANLARA GÖRE DAĞILIMI tanımlamalarına bakıyoruz;

Burada fişlerde kullanılan 191 hesapların 1, 8, 18 oranlarına göre tanımlaması yapılıp ayrıntılı dağılıma ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda önceki döneme ait miktarda değişiklik varsa bir altındaki ilgili tabloda da tanımlama yapılabilir.

 

Sistemden Al işlemi daima en baştaki Genel sekmesinde yapılır.

 

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler;

Tevkifata tabi işlemlere ait bilgiler, Bilanço usulüne tabi 1.sınıf firmalarda, beyannameye tanımlanan hesap kodlarına yapılan fiş girişlerinden otomatik olarak KDV Beyannamesine gelecektir.

Bilanço usulüne tabi firmalarda KDV Beyannamesinde KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM alanına bilgiler, fişlerde Ba/Bs kutucuğu işaretli olan matrah hesaplardaki cari bilgilerinden otomatik olarak getirilecektir.

Muhasebe fişlerinde KDV tevkifat oranlı kayıtlar, belli kısayol tuşları ve daha önce tanımlanmış olan Hızlı Fiş gibi yöntemlerle kolayca işlenebilir.

Fiş girişinde tevkifatlı hesap kodu açarken tevkifat uygulanmayan işlemlerden farklı ve kısmi tevkifat için özel bir matrah hesabı ve KDV hesabı açmanız önem arz etmektedir. Çünkü bu alana, diğer hepsinde olduğu gibi ilgili hesap kodunun, ilgili aydaki bakiyesini getirecektir. 

KDV Beyannamesinde Matrah sekmesi altında TABLO-2 KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER bölümünde Tevkifat uygulanan işlem türlerine ait kodlar ve tevkifat oranları alanına fişte kullanılan hesap kodları tanımlanıp ve kaydedilmelidir.

Tevkifat tür kodu seçimi için satırdaki ilk hücreye çift tıklıyoruz. Karşımıza açılan pencerede tüm tevkifat türü, oranı ve açıklama bilgileri listelenecektir. Burada ilgili kodu seçmek için çift tıklamak yeterlidir.

Kod alanı boş bırakılırsa Kısmi Tevkifat bilgileri gönderilmemektedir. 

Satırın devamındaki TESLİM HİZMET BEDELİ ve HESAPLANAN KDV başlıklarında kısmi tevkifata ilişkin hesap kodları tanımlanmalı ve KDV ORANI ile TEVKİFAT ORANI da yine bu satırda tercih edilmelidir. 

Sistemden Al yapıldığında tutar bilgileri getirilecektir.


 

 

 

KDV Beyannamesinde kısmi tevkifatlı gelir faturalarına ait Kısmi Tevkifat sekmesi altındaki KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM başlığı altında belge ve car bilgilerini görebilirsiniz;

Bu bildirim tablosundaki cari bilgileri, fişlerdeki Ba/Bs kutucuğu işaretli olan matrah hesaplardaki cari bilgilerinden otomatik olarak getirilmiş olacaktır. Eksik bilgileri varsa güncelleyerek beyanname ekinde gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

İstisna ve kısmi tevkifat uygulanan işlemle ilgili olarak iade hakkı doğuran işlemler de doldurulacaksa İstisnalar sekmesindeki;

TABLO-7 KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER,

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER,

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

Kapsamlarından hangisi dahilinde bildirim yapılacaksa o tabloda İstisna Türü seçildikten sonra Matrah ve Yüklenilen KDV hesap kodu tanımlamaları yapılmalıdır.

Tanımlamadan sonra her sekmede olduğu gibi burada da Kaydet butonuna basılmalıdır.


 

 

 

Sabit Kıymet Satış Bildirimi İşlemleri;

Haziran 2014 tarihinden itibaren KDV Beyannamesinde ilgili dönemde satışı yapılmış olan sabit kıymetlerin matrah ve KDV’lerinin de bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

KDV beyannamesinde sabit kıymet satış matrahının ve KDV tutarlarının yansıtılabilmesi için mutlaka sabit kıymet satış fişinin oluşturulması gerekir. Sabit kıymet satışı muhasebe kayıtları Muhasebe> Sabit Kıymet İşlemleri modülünde takip ettiğiniz sabit kıymet kartları içerisinden otomatik gerçekleştirilebilmektedir. 

Sabit kıymet satışı muhasebe fişi manuel de oluşturulsa, Sabit Kıymet İşlemleri menüsünden de oluşturulsa beyannameye getirilmesi için muhasebe kaydı olmalıdır.

Sabit Kıymet Kartı içinden satış fişi oluşturuluyorsa;

  • SATIŞ BİLGİLERİ başlığı altındaki belli alanlar doldurulmalıdır.
  • Satış Fişi Oluştur kutucuğu işaretlenmelidir.
  • Matrah ve Maliyet hücreleri mutlaka doldurulmalıdır.
  • Sabit kıymet satışı ile ilgili sabit kıymet kartına yapılacak olan hesap kodu tanımlaması, satıştan doğan Kar veya Zarar durumuna göre değişmektedir. ZARAR çıkması durumunda Matrah (KDV beyannamesine gidecek olan hesap kodu) alanına 689’un alt hesabı, KAR çıkması durumunda da 679’un alt hesabı yazılmalıdır.
  • Satış fişinin oluşması için artık sadece Kaydet butonuna tıklamak yeterlidir.


  •  

 

               

Otomatik olarak oluşan sabit kıymet satış fişi:

 

KDV beyannamesinde de TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER başlığı altındaki 22, 24 veya 26. satırlarda sabit kıymete ilişkin bildirim yapılmaktadır. Burada ilk baştaki kod hücresine çift tıklayınca ayrı bir pencerede, tabloya ilişkin Tür Kodu listesi açılacaktır. 

Listeden 503 - Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teçhizat vb.) Satışları kodunu seçiyoruz. 

 

 

Aynı satırda satış fişindeki kar veya zarar çıkması durumunda değişecek olan Matrah hesap kodunun (679 veya 689) ve yine sabit kıymet satışına ilişkin HESAPLANAN KDV hesap kodu da ise tam karşısındaki 23, 24veya 25. satırlardan birine tanımlanmalıdır.

Sistemden Al yapıldığında gelen tutarlarla birlikte sabit kıymet satışı, TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER tablosunda yerini almış olacaktır. 

 

               

İhracat Kaydıyla Teslimler sekmesinde karşınıza gelen TABLO-10 İHRACAT KAYDIYLA TESLİMLER başlığı altında eğer bildirilecekse 701 ve 702 kodlu ihracat kaydıyla teslime ilişkin hesap kodu tanımlarınızı önceki örneklere benzer şekilde yapabilirsiniz.

Ekler sekmesinde ise, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 3065 Sayılı Kanun’a İlişkin İstisna eki doldurulabilmektedir.

               

KDV Tahakkuk Fişi Oluşturma İşlemleri

Beyanname gönderildikten sonra İndirilecek KDV ve Hesaplanan KDV hesaplarını mahsup etmek için oluşturulması gereken tahakkuk fişi, ilgili hesap tanımlamaları yapılarak sistemden otomatik oluşturulabilmektedir.

Bu işlem için beyanname ekranında altta bulunan  butonuna tıklayarak ilk önce tahakkuk hesaplarını bir defalığına tanımlıyoruz. Tahakkuk hesap tanımlama işlemi KDV Beyannamesi ekranında tek firma adına yapılırken Muhasebe> Beyannameler> Toplu Beyanname ekranına tüm firmalar için toplu olarak yapılabilir.

Açılan KDV Tahakkuk Hesap Tanımları isimli panelde sırasıyla; Kuruş Farkı, Tecil Edilecek KDV Hesap Kodu, Ödenmesi Gereken KDV Hesap Kodu, İade Edilmesi Gereken KDV Hesap Kodu ve Sonraki Döneme Devreden KDV Hesap Kodu sütunlarının altına ilgili hesap kodları tanımlanmalıdır. 

                

  

            

Tanımladığınız ilk satırdaki herhangi bir hesap koduna çift tıklarsanız aynı sütundaki tüm aylara kopyalanacaktır.

Kaydet butonuna tıklayarak tanımlamayı tamamlıyoruz.

Artık herhangi bir ay için Sistemden Al butonuna basıp beyannameyi hazırlandıktan sonra  butonuna bastığınızda KDV Tahakkuk Fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. 

 

KDV tahakkuk fişinin hesap bakiyelerini içeren ekranda;

31/01/2020 tarihli 00060 nolu ocak ayına ait fişiniz başarı ile oluşturulmuştur. Oluşturulan fişi açmak için lütfen burayı tıklayınız. Uyarı mesajındaki linke tıklayarak KDV tahakkuk fişine ulaşabilirsiniz.


Hatalı KDV Kayıt Tespiti uygulaması ile KDV Beyannamesini oluşturan kayıtlarınızı kontrol edebilir ve hatalı kayıtları rahatlıkla tespit edebilirsiniz.

İlgili KDV dönemin için Sistemden Al işlemi yaptıktan sonra Hatalı kayıtları düzeltmek için kaydın üzerine çift tıklayınız! uyarısı alınıyorsa kontrol işlemi için   butonuna tıklıyoruz.

         

Açılan penceredeki Hatalı KDV Kayıt Tespiti ekranında KDV Beyannamesini oluşturan tüm kayıtlarınız listelenmektedir. Bu kayıtlar içerisinde hatalı olan muhasebe kaydı kırmızı ile işaretlenmiş olarak listede yer alacaktır. Hatalı belgeye ulaşmak için Fiş No Ör: 00003 satırın üzerine çift tıklayabilirsiniz.

Böylece LUCA hatalı muhasebe fişi ekranınıza getirecektir.

 

 

Uygulamada hata almamak için Matrah sekmesindeki hesap tanımları doğru ve eksiksiz olarak yapılmalıdır.

Kayıtların tespiti ve KDV rakamlarının hesaplanmasında Matrah satırlarının tanımlı olduğu KDV Oranı kullanılmaktadır.

Beyanname ekranında aşağıda bulunan butonuna tıklayarak açılan panelde İndirilecek KDV Listesi ve Tevkifatlı Satış Listesi rapor olarak alınabilmektedir.

İndirilecek KDV Listesinde matrah satırında Ba/Bs kutucuğu işaretli olmayan, bu sebeple cari bilgisi eksik olan kayıtları da getirmek için Ba/Bs işaretli olmayan kayıtları da getir kutucuğu işaretlenmelidir. 

Rapor alınmadan önce Sistemden Al yapılmalıdır. İndir butonuna basarak raporlar alınır.

 

Seçilen rapor veya raporlar bilgisayarımıza indirilecektir.


 

 

 

 

Beyanname ekranındaki  butonu hazırlamış olduğunuz KDV Beyannamesini kaydedip e-Beyanname sistemine otomatik olarak gönderir.

 

Gönderim için açılan pencerede; 

  • Beyannameyi görüntülemek için buraya tıklayınız. linkine tıklayarak ayrı bir sayfada açılacak raporda tüm detaylarıyla beyannameyi görüntüleyebilirsiniz.
  • Beyannameyi GIB’e göndermek için buraya tıklayınız. linkine tıklayarak otomatik gönderimi başlatabilirsiniz. Beyannameniz e-Beyanname sistemine gönderildikten sonra Onay Bekliyor 

halinde karşınıza getirilecektir.

 Beyanname ekranındaki   butonuyla, KDV Beyannamesi Excel döküm, XML ve ZIP formatlarında bilgisayara indirilebilmektedir.

 

 

 

EXCEL RAPOR: Beyannameyi Excel formatlı eski tip beyanname formatında rapor verecektir.

XML BEYANNAME: Beyannameyi XML formatta bilgisayarınıza indirecektir. Bu formattaki dosyayı Beyanname Düzenleme Programı’nda (BDP) açıp burada görüntüleyebilir, üstünde değişiklik yapabilir ve paketleyip e-Beyanname sistemine manuel yükleyebilirsiniz.

ZIP BEYANNAME: Beyannameyi ZIP formatta bilgisayarınıza indirecektir. Bu formattaki dosyayı e-Beyanname sistemine direkt manuel olarak yükleyebilirsiniz. 

 

 

               

Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız