1.11.5 Basit İskonto Hesaplama;


Firmaların Nominal değerin vadesi ve faiz oranında göre iskonto sonrası değerinin hesaplanması için kullanılır. Muhasebe> Finans / İstatistik> Basit İskonto Hesaplama seçiyoruz ve açılan ekran görüntüsü örnekleme de olduğu gibi;

İşletme için nominal değeri 50.000,00 TL,
vadesi = 3 yıl,
faiz oranı = %12
 olarak bilgileri girdiğimizde alacağın basit iskontoya göre hesaplamasını yapıyoruz.

 iskonto oranı girdiğinde reeskont tutarı hesaplanacaktır.