01.02.01 Fiş Girişi

Şu tarihte değiştirildi Sun, 04 Apr 2021 şunda: 06:42 PM

 

Fiş tarihi ve Fiş tipi girilmesi zorunlu olan alanlardır.

Fiş tipi olarak tahsil, tediye, mahsup, açılış ve kapanış fişi girebilme seçenekleri vardır. Tahsil ve tediye fişlerinde fiş, kasa dışında herhangi bir hesapla kapatılamaz. Fiş tipinde Kapanış fişini seçerseniz gelen uyarı yazısına tamam butonuna bastığınızda sistem tarafından mizandaki rakamlar otomatik olarak alınır ve ters kayıtla kapatılır.

Fiş açıklaması bölümüne girilen açıklama, yevmiye defterinde ve fiş listesinde görünecek olan açıklamadır.

Giriş Ekranı olarak normal kayıt ekleme ve toplu kayıt ekleme seçeneğinden birini seçebilirsiniz.

Fiş tipi olarak mahsup ve kayıt tipi olarak normal kayıt ekranı seçip kaydet tuşuna bastığınızda fişin içeriğini girebileceğiniz fiş detayı ekranı karşınıza gelecektir.

Fiş Tarihi: İlgili belgenin hangi tarihe girileceğinin belirlendiği alandır.

Fiş No: Fiş Numarası sistem tarafından otomatik son kalan fişten devam ederek gelmektedir.

Fişe Git: Listede kaydedilen bir başka fişe erişim sağlanabilir. İlgili fişin numarasını yazarak Fişe Git butonuna basılarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

Fiş Kodu: Muhasebe- Fiş İşlemleri- Fiş Kod Girişi menüsünde önceden fişlere istediğiniz isimde kod vererek kaydedilen fişlerdir. Proje bazlı veya şube bazlı takipler için kullanılır. Fiş Kodu combo box’ında özel kodlar altında sınıflandırabilirsiniz. (Örnek; Merkez, Şube, A proje, B proje gibi) Açıklama: Fiş Genel açıklamasıdır. Evrak Tarihi / Açıklama, Fiş Tarihi / Açıklama Yapılsın: Bu kutuyu işaretlerseniz fiş girişindeki Tarih ve Açıklama alanlarındaki veriler, Evrak Tarihi ve Açıklama alanlarına otomatik olarak gelecektir.

Madde No: Yevmiye Defteri madde numarasıdır. Madde numaraları sıralı gelmiyor ise Yönetici Modülü- Müşteri İşlemleri- Müşteri Listesinden ilgili mükellef seçilip üst sekmede yer alan Döneme tıklanıp ilgili dönem içerisinde Fişleri yeniden Numaralandır kutucuğu işaretlenip kaydede basılması gerekmektedir. Fişin içerisinde bu numaraya elle müdahale edilemez.

Fiş Dengeli: Fişin bakiye durumuna bakılarak Dengeli/Dengesiz fiş olarak gelmektedir. Borç ve Alacak eşit ise fiş dengeli gelmektedir. Dengesiz fişler muhasebeye yansımamaktadır.

Fiş Durumu: Aktif / Pasif fiş ayrımı istenilen fişler pasif yapılarak muhasebe kaydından kaldırılabilir. Pasif yapılan fişler Yevmiye numarası aldığı için fişlerde sıralama yapıldığında dikkat edilmelidir. Değişmez Fiş Numarası: Fişin içerisinde sağ üst köşede yer alan rakam kombinesidir. E Defter mükelleflerinin kayıtlarını oluştururken matbu belge üzerinde numara yer almıyorsa kayda esas teşkil eden numara olarak yazılmalıdır.

  • Ana ve ara hesaplara hiçbir kayıt yapılamamaktadır. Alt hesap açmanız için oluşturacağınız kırılım boyu sayısı en fazla 20 karakter olmalıdır.
  • Fiş içerisinde satır sınırı 400 dür.  Açılış/Kapanış Fişlerinde satır sınırı bulunmamaktadır.
  • Alt hesap açarken nokta veya virgül işaretlerini kullanabilirsiniz.
  • İstediğiniz alt hesabı hem isime hem koda göre aratabilirsiniz.
  • Evrak numarası hanesine rakam ve harf dışında herhangi bir karakter girişi yapmayınız.
  • Miktar hanesine yalnızca rakam girişi yapabilirsiniz. Birim girmek isterseniz hesap planında istediğiniz birimi tanımlayabilirsiniz.
  • Hesabın bakiyesini yazarken kuruş hanesine, sağ okla geçebileceğiniz gibi virgül tuşunu da kullanabilirsiniz.
  • Fişi kaydederken giriş sırasına göre kayıtlı gelmesi için Muhasebe- Fiş İşlemlerinde Fiş Sıralama Tipi menüsünde "giriş sırasına göre sıralı" seçeneğini kaydetmeniz gerekmektedir. Kullanıcılara göre değişmektedir.

Fiş içerisinde kayıt oluşturmak için hesap kodu yazılarak sırasıyla ilgili alanlar takip edilir.

Evrak No hanesinde alanlarında seri no yazılıp sonra faturadaki son numarayı yazdığınızda sistem ilgili dönemdeki yıl bilgisini ve fatura numarasındaki 0(sıfırları) otomatik olarak tamamlar. 

 

Belge Türü: Yevmiye defteri basımında zorunlu tutulan belge türü seçimin yapıldığı alandır. Elle veri girişi yapılabildiği gibi açılan tablodan da otomatik getirilebilmektedir. BT başlığına tıkladıktan sonra yana pencere açılacaktır.

Sistem tarafından default belge türü tanımlamaları yapılmıştır. İstenirse Yeni butonuna basılarak yeni belge türleri eklenebilir. "Tüm Fiş Detaylarına Seçili Belge Türünü Atamak İçin Buraya Tıklayınız" yazısına tıklanırsa fiş kaydı yapılırken tüm satırlara aynı belge türünün kısa yoldan tanımlaması yapılabilmektedir. "Sadece Belge Türü Boş Olan Fiş Detaylara Seçili Belge Türünü Atmak İçin Buraya Tıklayınız" yazısına tıklanırsa Belge Türü boş geçilmiş olan tüm satırlara seçilmiş olan belge türünün atması sağlanabilmektedir. Açılan pencerede Hesap Tanımları başlığı altında belirli hesap gruplarına otomatik olarak belge türleri önceden tanımlanabilmekte ve fiş girişinde ilgili hesap grubu kullanıldığın Belge Türünün otomatik atması sağlanabilmektedir.

 

 

 

Tc/Vergi No: Hesap planında kayıtlı olmayan veya kayıt etmek istemediğiniz işlemler için kullanım yapabilirsiniz.

 

 

Satırda T.C/Vergi No alanına bilgi girildiğinde hesap planı cari tanımlamanızda kayıtlı ise sistem Ba/Bs penceresinde otomatik olarak ilgili hesap kodunu Ba/Bs penceresinde işaretler. Hesap planında kayıtlı bir olmayan bir cari ise fiş içerisinde vergi no yazıldığında Fiş açıklamasına Cari isim gelmez ve tutar yazıldığında Ba/Bs penceresinde sadece Tc/Vergi No alanı gelir.

 

 

 

 

Hesap planında kayıtlı olmayan bir carinin adının otomatik gelmesi için He-sap Planı İşlemleri > Cari Adres Doğrulama alanından eğer 5000.00 Tl üzerindeki işlemler için Fişlerde Kullanılan Carileri Ekle butonu ile ilgili kişi eklenir ve sorgulama yapılıp kayıt edilir. Bu işlemden sonra bu T.C/Vergi Numarasına ait işlemlerde Açıklama alanı otomatik olarak gelir.

 

 

 

 

 

 

Fişten Stok Kartına Kayıt Stok kartlarına Toplu Stok İşlemleri menüsünden fiş oluşturulduğu taktirde faturada stokla ilgili herhangi bir veri sonradan güncellenebilmektedir veya Stok Kartlarına Toplu Stok İşlemleri menüsünden fiş oluşturulmadıysa daha önceden kayıtlı fişlerin içine girilerek ilgili tutarlar stok kartları ile ilişkilendirilebilir. Fiş içerisinde stok ile ilgili işlem yapmak için hesap kodu, evrak no evrak tarihi yazıldıktan sonra Alt +R veya evrak numarası alanı çift tıklayarak stok veri giriş alanı gelir.

Açılan ekranda stok ile ilgili bilgiler girilir. Satırlarda stok kartına istenilen güncelleme yapılabilir, yeni satırlar açılıp silinebilir. Tüm stokları listelemek için alt tarafta bulunan Stok Listesi butonuna basın, stok listesi karşınıza gelecektir.

 

 


İlgili stok kartına çift tıklanarak satıra gelmesi sağlanır. Stok listesi   butonundan kapatılır. Mavi renkli   stok kodu tıklandığı zaman stok kartı bilgisi açılır oradan stok kartı seçilebilir veya içerisinde değişiklik yapılabilir.

Fiş içinde Stok Hareketleri alanında yeni stok eklemek için sol alt tarafta bulunan Yeni Stok Tanımla ekranından veya Satırda boş olan Stok alanına çift tıklama yolu ile de yeni Stok girişi yapılabilir. 

 
 

 

Yeni stok girişi için işlemi tamamlandıktan sonra tamam butonuna basılıp Stok Hareket Kayıtları kapatılır. Kaydet butonuna basılırsa yapılan değişiklik stok kartına kaydedilecektir.

 

 

Stoklarla ilgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kayıtlı Stok Hareketleri butonuna basarak işlemleri kontrol edebilir ya da değişiklik sağlayabilirsiniz.

 

 

Filtre: Fiş parametre ekranıdır. Fiş Numarası, Fiş Tarihi, Fiş Tipi, Fiş Kategori, Fiş Denge Durumu, Fiş Durumu, Fiş Kodu, Detaysız Fişler (Borç/Alacak Sıfır), Fiş Açıklama, Yevmiye Numarası ve Fiş Numarası Uyumsuzları Listele, E-Defter kapsamında uyumsuz olan fişleri getir (E-Defter Ay- E-Defter hata) seçimlerine göre listeleyebileceğiniz ekrandır. (Alt + F)

Liste: Kayıtlı fiş listesini gösterir. (Alt + L)

Yeni: Fişin içerisinden yeni fişe geçiş ekranıdır. (Alt + Y)

Sil: Mevcut fişi silmek için kullanılır.

Hızlı Fiş: Sık kullandığınız fiş işlemlerini Mahsup fişinde tanımlamalar doğrultusunda yalnızca ilgili kodlara değer girerek tek tuşla birden fazla satırı fişe aktarıp seri şekilde fiş girişi yapmanızı sağlar. Hızlı Fiş tanımları Muhasebe- Fiş İşlemleri- Hızlı fiş tanımından yapılmaktadır. (Alt + J)

Kopyala: Kayıtlı fişin kopyalanmasını sağlar. Kopyala butonuna basıldığında fişin numarası bugünün tarihini alır ve değiştirilmek istenen tarih yazılıp kopyayı kaydet butonuna basılması gerekmektedir. (Alt + I)

Fiş Tipi Değiştir: Kaydedilmiş olan fişin tipini değiştirebileceğiniz ekrandır. Örneğin Mahsup olarak kaydedilmiş olan açılış fişinin tipini Açılış olarak değiştirerek kaydedebilirsiniz.

Toplu Fiş Girişi: Kayıtları tek satırdan işlenmesi isteniyor ise Toplu Fiş Giriş ekranını kullanabilirsiniz. (Alt + T)

Toplu fiş girişine geçiş sağlamak istediğinizde “Toplu Fiş Ekranına Geçmek İstediğinizden Emin misiniz?” şeklinde bir ekran uyarısı gelir. Uyarıya “Tamam” diyerek devam etmeniz noktasında karşınıza Fatura Türü seçim penceresi gelecektir.

Toplu fiş girişi, KDV’li ve KDV'siz alış veya satış faturalarının çoğunlukta olduğu fişlerde tek satıra hem matrahın hem KDV oranının hem de toplamın seri olarak girilebileceği ekrandır.

Toplu fiş girişi ekranı normal kayıt ekranından daha farklı bir giriş ekranına sahiptir.

Mahsup girildiyse Fatura türü Alış / Satış seçeneğine dikkat edilmelidir. Alış seçilmişse ilk alana mutlaka alacaklı hesap, satış seçilmişse borçlu hesap girilmelidir. Fiş tipi olarak tahsil girildiyse ilk alan alacaklı 100 kasa alt hesabının girileceği alandır. Tediye girildiyse ilk alan borçlu 100 kasa alt hesabının girileceği alandır. Normal kayıt ekranından toplu kayıt ekranına geçiş yaptıysanız Toplu Fiş Girişi butonuna bastığınızda yaptığınız kayıtlar yine aynı fiş numarası içinde kalacaktır. Vazgeç butonuna basarsanız toplu kayıt ekranında normal kayıt ekranına geçiş yapabilirsiniz. (Alt + V)

Toplu fiş girişinde en baştaki alanda seçilen hesap kodunun adını açıklama alanına otomatik olarak atma seçeneği mevcuttur. Bu işlem için hesap kodu veya hesap adını satıra yazdıktan sonra klavyede aşağı ok tuşuna basarak seçmek gerekmektedir.

Hesap planında olmayan yeni bir alt hesap açmak gerekirse; Eklemek istediğiniz hesabı yazıp enter tuşuna basarsanız sistem karşınıza uyarı mesajı getirecektir. Klavyede F10 tuşuna basarsanız da aynı hesap ekleme uyarısı karşınıza açılacaktır.

Fiş Böl: İşlenmiş olan fişin Evrak Numarası, Evrak Tarihi ve Belge türüne göre bölebileceğiniz ekrandır. Fiş Böl butonuna basıldığında aşağıdaki resimde yer alan ekran gelmektedir.

KDV Hesapları:

 

KDV hesapları alanı açıldığında bu alanda oranlara göre KDV hesapları ve Tevkifat Alacak hesap kodlarını tanımlayıp, fiş işlerken F tuşlarına basıldıktan sonra hangi işlem yapılacağını seçebilirsiniz.

Alış KDV Hesapları, Alış İade KDV Hesapları, Satış KDV Hesapları, Satış İade KDV Hesapları 

Alış Tevkifat (Borç) Hesapları, Alış Tevkifat (Alacaklı) Hesapları Tanımı yapılır. 

% 1 Hesaplamalar için F7 

%8 Hesaplamalar için F8 

%18 Hesaplamalar için F9 

Eğer tevkifatlı hesaplama yapılacak ise klavyede SHİFT+F7, F8, F9 Tuş kombinasyonu kullanılır.

 

  Bu simge ise fiş içerisinde kullanabilecek kısayol tuşlarının listesini açar.

 

 Klavye kısa yol tuşlarının görünümü ekran üzerindeyken klavyenizde ALT tuşuna basıldığında ekranda görüntülenmektedir

 

Son olarak ise ekranın sağ tarafında bulunan yan menü kullanımı:

 

Sağ taraftaki mavi menüde fişle ilgili işlem yapabileceğiniz kısa yollar vardır. Fişi kaydettikten sonra en üst tarafta raporlar kutusu içinde detaylı fiş raporu / detaysız fiş raporu seçeneğinden bu fişin çıktısını rtf formatında alabilirsiniz. Kopyala başlığı altında ki seçenekleri, fişteki satırları bir alt satıra kopyalamak için kullanabilirsiniz.

Üst Satırdan Kopyala butonunun klavye kısa yol tuşu ALT + 2, evrak numarası, evrak tarihi ve açıklama satırlarını kopyalamak için klavye kısa yol tuşu ALT + 4 ve üst satırı tümden kopyalamanın klavye kısa yol tuşu ALT + 1 dir. Fiş açıklamalarını kopyalamak için hangi satırdaki açıklamayı getirmek istiyorsanız ona göre klavyede CTRL + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10’a kadar tuşları kullanabilirsiniz. Fişi kasa ile kapatmak için Fişi Kasaya Kapat bölümünde ilgili kasa alt hesabını seçtikten sonra Kapat butonuna basabilir veya klavyede ALT + C tuşlarını kullanabilirsiniz. Fişin toplamını, ilgili hesabın bakiyesine kapatmak için Fişi Kasaya Kapat başlığı altındaki Bakiyeyi Kopyala veya Fişi Kapat tuşlarını kullanabilirsiniz. Fişi kapat butonu ters bakiye ile çalışır, bakiye kopyala butonu ise hem alacak hem borç için çalışır. Bu fonksiyonların klavye kısa yol tuşları Alt + B ve Alt + H dir. Hesap Bakiyesi Aylık Kapat butonu ile seçilen alt hesabın o ay ki bakiyesi, ilgili satıra kısa yoldan getirilebilir veya klavye kısa yol tuşu Alt + A

 


 

 

Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız