Luca Net Yazılımında e-Fatura ve e-Arşiv Faturada Konaklama Vergisi Uygulaması

Şu tarihte değiştirildi Thu, 19 Jan 2023 şunda: 05:47 PM

14 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile konaklama vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,01.01.2023 Tarihinden itibaren konaklama vergisinin oranı

% 2 olarak uygulanmaya başlanacaktır.

 

Konaklama Vergisinin konusu,


 

  • Konaklama tesislerinde (otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane ve kamping, dağ ve yayla evi gibi) konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri,


  • Bu hizmetler ile birlikte satılmak suretiyle konaklama tesis bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler, (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı) oluşturmaktadır.

 

Vergi konaklama tesisince düzenlenen faturada ayrıca gösterilecek ancak KDV matrahına dahil edilmeyecektir.

Vergilendirme dönemi, birer aylık dönemlerdir. Beyannamenin, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi ve aynı sürede ödenmesi gerekmektedir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ise tesisin bulunduğu vergi dairesine beyan edeceklerdir.

14 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile konaklama vergisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, örnekli açıklamalar yapılmıştır.


Luca Net Yazılımında e-Fatura ve e-Arşiv Faturada Konaklama Vergisi Tanımlamaları

Luca Net Yazılımında Konaklama Vergisi içeren fatura düzenlenebilmesi için yapılması gereken tanımlamalar ;

 

 

  1. Firma işlemleri menüsünden ,Firma Listesinden çalışılan firma seçilip sol menüde yer alan E Fatura Özelliklerinden ‘’E-Fatura ve E-Arşiv tasarımları

için buraya tıklayınız’’ yazısına basarak açılan pencerede Tür alanında Tümü ve XSLT Tür alanında firma daha önce hangi türü kullanıyorsa (Logo Sağa Dayalı , Logo Sola Dayalı , Özel Tasarım, Turizm Acentesi Tasarım ) onu seçerek sağ altta KAYDET butonuna basılmasının ardından Logo dosyaları güncellenerek Konaklama Vergisi logo dosyalarına eklenecektir.  

    2- Fatura İşlemleri -Ayarlar başlığı altında yer alan Fatura Görünüm alanından Konaklama Vergisi Oran ve Konaklama Vergisi Tutar alanları fatura detayına eklenmelidir.3- Faturada seçilecek olan Stok Kartının Muhasebe Tanımları sekmesinde yer alan Konak. Vergisi Satış Hesap Kodu alanından bu verginin muhasebe hesap kodunu tanımlaması yapılmalıdır.


Fatura Düzenlenmesi;

Fatura İşlemleri -Fatura Giriş başlığı altında yer alan Satış Faturası alanından fatura düzenlenecek cari kart seçilir ve evrak tarihi, döviz kodu alanları doldurulur ve sağ altta yer alan Kaydet butonuna basılarak fatura başlık bilgileri kaydedilir.

Fatura detayında stok kartı seçilir miktar ve birim fiyat girilip Konaklama Oranı alanından Konaklama Vergisi Oranı seçimi yapılmalıdır. Sistem seçilen orana göre otomatik Konaklama Vergisi tutarını hesaplayacaktır.Konaklama Vergisi Oranı;

  • %0 Diplomatik İstisna (Konaklama Vergisinin İstisnaları başlığı altında yer alan Karşılık esasında Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve bunların diplomatik hakka sahip mensupları, uluslararası anlaşmalar ile vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensupları verilen hizmetler için kullanılacaktır.)
  • %1 (31.12.2020 Öncesi ) 1 Nisan 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanmaktaydı.
            % 2 (31.12.2020 Sonrası) 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tebliğde yer verilen hizmetler                          üzerinden %2 oranında konaklama 


Konaklama Vergisi Matrahı ; Bu verginin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan

veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Konaklama Vergisi düzenlenen faturada ayrıca gösterilecek ancak KDV matrahına dahil edilmeyecektir. Dolayısıyla sistem Konaklama Vergisini iskonto sonrası tutar üzerinden hesaplamaktadır.Faturamızı kaydettikten sonra sol menüde yer alan E Arşiv Pdf butonuna basarak faturamızı entegratöre göndermeden önce önizlemesini görüntüleyerek kontrol edebilir , kontrol sonrasında faturanızı entegratöre gönderebilirsiniz.
Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız